Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

31 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden werk Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 28 juni 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 4 februari 2019 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2019 Hierbij delen wij u mede dat wij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, intrekken. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel C, komen het derde en vierde lid van het voorgestelde artikel 8a als volgt te luiden: 3. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (#:-)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen (Dossier 35000-XV)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van het lid Smeulders c.s. over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp'ers (Dossier 35000-XV)
Motie van het lid Smeulders c.s. over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp'ers Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S. ...

Amendement van de leden Smeulders en Van Kent ter vervanging van nrs. 6 en 19 over het niet versoepelen van het ontslagrecht (Dossier 35074)
Amendement van de leden Smeulders en Van Kent ter vervanging van nrs. 6 en 19 over het niet versoepelen van het ontslagrecht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN KENT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. 6 EN 191 Ontvangen 30 januari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel G, vervalt. ...

Amendement van het lid Gijs van Dijk c.s. over een gelijke pensioenregeling voor payrollers (Dossier 35074)
Amendement van het lid Gijs van Dijk c.s. over een gelijke pensioenregeling voor payrollers Amendement werk werkgelegenheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. ter vervanging van nr. 22 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. ter vervanging van nr. 22 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Smeulders en Van Kent ter vervanging van nr. 7 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van de leden Smeulders en Van Kent ter vervanging van nr. 7 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 29 januari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. ter vervanging van nr. 29 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen (Dossier 35074)
Nader gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. ter vervanging van nr. 29 over het niet wijzigen van de proeftijdbepalingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 38 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling (Dossier 35074)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling Motie werk werkgelegenheid Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen of beperken van kwetsbaarheid van arbeidsmigranten (Dossier 35430)
Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen of beperken van kwetsbaarheid van arbeidsmigranten Motie begroting economie financiën organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S. ...

Amendement van het lid Aartsen c.s. tvv nr 18 over middelen voor opschorten vermogenstoets Tozo (Dossier 35542)
Amendement van het lid Aartsen c.s. tvv nr 18 over middelen voor opschorten vermogenstoets Tozo Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID AARTSEN C.S. ...

Motie van het lid Van Kent c.s. over erop toezien dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW geen dividend of bonussen uitkeren (Dossier 35570-XV)
Motie van het lid Van Kent c.s. over erop toezien dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW geen dividend of bonussen uitkeren Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de werkgarantie begin december starten (t.v.v. 35570-XV-62) (Dossier 35570-XV)
Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de werkgarantie begin december starten (t.v.v. 35570-XV-62) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 79 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Van Kent c.s. over de aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen met 10% verhogen (Dossier 35570-XV)
Motie van het lid Van Kent c.s. over de aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen met 10% verhogen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van crisisbanen (Dossier 35570-XV)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van crisisbanen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...