Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van de leden Bashir en Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Bashir en Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het gebied Amelisweerd niet mag worden aangepast; verzoekt de regering om, af te zien van het verbreden van de A27 naar 2x7 rijstroken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep (Dossier 33400-VI)
Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de beoordeling van substantiële schikkingen (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de beoordeling van substantiële schikkingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. ter dekking van het amendement Slob c.s. (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 9) (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. ter dekking van het amendement Slob c.s. (Kamerstuk 32 500 XII, nr. 9) Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 9 over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 9 over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS Amendement begroting financiën Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Slob c.s. over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS (Dossier 32500-A)
Amendement van het lid Slob c.s. over het ter beschikking stellen van middelen voor ERTMS Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie-Slob c.s. over de mate van robuustheid van het spoorsysteem bij verstoringen (#:-)
Motie-Slob c.s. over de mate van robuustheid van het spoorsysteem bij verstoringen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie-Van Tongeren/Bashir over geen hogere prijsstijgingen in het openbaar vervoer dan in het personenverkeer over de weg (#:-)
Motie-Van Tongeren/Bashir over geen hogere prijsstijgingen in het openbaar vervoer dan in het personenverkeer over de weg Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN BASHIR Voorgesteld 1 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de voorgenomen bezuinigingen op de BDU, de hogere gebruikersvergoeding op het spoor en het aanbesteden van het ov in de grote steden gemakkelijk kunnen leiden tot stijgende tarieven in het openbaar vervoer; constaterende, dat bus, tram, trein en metro zich hiermee uit de markt dreigen te prijzen;verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de prijsstijgingen in het openbaar vervoer die van de gemiddelde prijsontwikkelingen in het personenverkeer over de weg de komende kabinetperiode niet overstijgen, en gaat over tot de orde van de dag.Van TongerenBashir ...

Amendement van het lid Slob c.s. over het terugdraaien van de bezuiniging op BDU (#:-)
Amendement van het lid Slob c.s. over het terugdraaien van de bezuiniging op BDU Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie De Rouwe c.s. over subsidies voor veiligverkeersorganisaties (Dossier 33000-XII)
Motie De Rouwe c.s. over subsidies voor veiligverkeersorganisaties Motie ...

Motie van het lid Bashir c.s. afzien van de financiering van de ruit om Eindhoven (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Bashir c.s. afzien van de financiering van de ruit om Eindhoven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de totale effecten van het fietsgebruik (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de totale effecten van het fietsgebruik Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...