Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

38 resultaten

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 13 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 13 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 15 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied (Dossier 35925-A)
Amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 15 over een programma voor leefbaarheid en bereikbaarheid in ruraal gebied Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken (Dossier 35927)
Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken Motie belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet (Dossier 35927)
Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet Motie belasting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van de leden Laçin en Van Raan over nieuwe investeringen uit het Infrastructuurfonds (#:-)
Motie van de leden Laçin en Van Raan over nieuwe investeringen uit het Infrastructuurfonds Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN RAAN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit kabinet 2 miljard euro extra investeert in de infrastructuur; constaterende dat bij nieuwe projecten dit echter nog steeds volgens de ouderwetse verdeelsleutel gaat, waarbij het merendeel van de investeringen in asfalt gaat zitten; overwegende dat gelet op de opgaven voor mobiliteit er continu een afweging gemaakt moet kunnen worden over hoe middelen ingezet worden; verzoekt de regering, bij nieuwe investeringen vanuit het Infrastructuurfonds open te staan voor een verdeling van middelen die aansluit bij de infrastructurele opgave, waarbij de impact op milieu en klimaat zwaar wordt meegewogen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over de inzameling van kleine plastic flesjes (#:-)
Motie van het lid Laçin c.s. over de inzameling van kleine plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van de leden Van Raan en Laçin over een verbeterplan voor de luchtkwaliteit (#:-)
Motie van de leden Van Raan en Laçin over een verbeterplan voor de luchtkwaliteit Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN LAÇIN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering meermaals heeft uitgesproken te streven naar de waarden die de WHO voorschrijft op het gebied van luchtkwaliteit; constaterende dat het vergunnen van activiteiten die een verslechtering opleveren van de luchtkwaliteit, een tegengestelde beweging is; verzoekt de regering, bij te verlenen vergunningen in gebieden waar de luchtkwaliteit zich tussen de EU-norm en de WHO-waarden bevindt, als voorwaarde te stellen dat een verbeterplan wordt opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren richting de WHO-waarden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Laçin en Van Raan over de bezuiniging op de inspectie (#:-)
Motie van de leden Laçin en Van Raan over de bezuiniging op de inspectie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN RAAN Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder de noemer risicogestuurd toezicht er fors bezuinigd is op de ILT; constaterende dat als gevolg hiervan het veld zich beklaagt over het gebrek aan kennis en capaciteit bij de ILT; overwegende dat dit ertoe leidt dat er te weinig misstanden worden opgespoord en aangepakt zoals bijvoorbeeld blijkt in de transportsector en bij lozingen van chemische stoffen; verzoekt de regering om, voor de Voorjaarsnota met een voorstel te komen om de bezuiniging van het vorig kabinet op de ILT terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over differentiatie in de financiële bijdrage van verpakkende bedrijven (#:-)
Motie van het lid Van Raan c.s. over differentiatie in de financiële bijdrage van verpakkende bedrijven Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (t.v.v. 34775-XII, nr. 32) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Lacin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (t.v.v. 34775-XII, nr. 32) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad (#:-)
Motie van het lid Laçin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over de luchtkwaliteitsnormen (#:-)
Motie van het lid Van Raan c.s. over de luchtkwaliteitsnormen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van de leden Laçin en Van Raan over de mogelijke opbrengst van de vliegbelasting gebruiken voor duurzame alternatieven (Dossier 35205)
Motie van de leden Laçin en Van Raan over de mogelijke opbrengst van de vliegbelasting gebruiken voor duurzame alternatieven Motie belasting financiën lucht luchtvaart natuur en milieu verkeer Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN RAAN Voorgesteld 11 maart 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de opbrengst van de vliegtaks in het wetsvoorstel terugvloeit naar de algemene middelen; constaterende dat de maatregel nauwelijks effect zal hebben op het aantal passagiers; constaterende dat het directe effect van deze fiscale vergroeningsmaatregel uitblijft, en omdat het geld verdwijnt in de grote pot er indirect ook geen vergroeningsmaatregelen mee bereikt worden; overwegende dat voor afstanden tot 750 kilometer de trein een goed alternatief voor het vliegtuig zou moeten zijn, maar dat daarvoor nog wel extra investeringen nodig zijn; verzoekt de regering, om de mogelijke opbrengst van deze vliegbelasting te gebruiken voor investeringen in duurzame alternatieven zoals het verbeteren van internationale treinverbindingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Laçin over veelvliegers aansporen vaker de trein te nemen (Dossier 35205)
Motie van de leden Van Raan en Laçin over veelvliegers aansporen vaker de trein te nemen Motie belasting financiën lucht luchtvaart natuur en milieu verkeer Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN LAÇIN Voorgesteld 11 maart 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een beperkte groep consumenten relatief vaak vliegt; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de Wet vliegbelasting op progressieve wijze kan worden ingezet of aangevuld, met als doel om veelvliegers aan te sporen vaker de trein te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lacin c.s. over dezelfde rechten voor inwoners binnen en buiten de huidige geluidscontouren (Dossier 35000-XII)
Motie van het lid Lacin c.s. over dezelfde rechten voor inwoners binnen en buiten de huidige geluidscontouren Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Lacin c.s. over toepassing van Nederlands arbeidsrecht door luchtvaartmaatschappijen (Dossier 35000-XII)
Motie van het lid Lacin c.s. over toepassing van Nederlands arbeidsrecht door luchtvaartmaatschappijen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over een oordeel van de Europese Commissie over de MER Lelystad Airport (Dossier 35000-XII)
Motie van het lid Van Raan c.s. over een oordeel van de Europese Commissie over de MER Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Kröger c.s. over marges tussen berekeningen en metingen in de MER Lelystad Airport (Dossier 35000-XII)
Motie van het lid Kröger c.s. over marges tussen berekeningen en metingen in de MER Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. ...