Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over € 140 miljoen voor sociale werkvoorziening (Dossier 35000-XV)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over € 140 miljoen voor sociale werkvoorziening Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN KENT Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 140.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Bashir en jasper Van Dijk ter vervanging van nr. 14 over het niet verhogen van de BTW op (podium) kunsten (Dossier 32504)
Gewijzigd amendement van de leden Bashir en jasper Van Dijk ter vervanging van nr. 14 over het niet verhogen van de BTW op (podium) kunsten Amendement ...

Amendement van de leden Bashir en Jasper Van Dijk over het laten vervallen van de verhoging van de BTW voor cultuur (Dossier 32504)
Amendement van de leden Bashir en Jasper Van Dijk over het laten vervallen van de verhoging van de BTW voor cultuur Amendement ...

Motie van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over een verdiepende verkenning naar werkenden met een kwetsbare inkomenspositie (Dossier 34950-XV)
Motie van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over een verdiepende verkenning naar werkenden met een kwetsbare inkomenspositie Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat na verkennende SER-publicaties vervolgonderzoek naar de groep werkenden met een kwetsbare inkomenspositie wenselijk is gebleken, onder andere betreffende de precieze grootte, kenmerken, oplossingsrichtingen en hoe deze mensen bereikt kunnen worden; verzoekt de regering om, aan de SER te vragen een verdiepende verkenning uit te voeren naar de groep mensen in Nederland waarvoor werken geen uitweg uit armoede lijkt te zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over een stabiel inkomen voor arbeidsgehandicapten (Dossier 34950-XV)
Motie van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over een stabiel inkomen voor arbeidsgehandicapten Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat uit het beginsel van solidariteit en publieke gerechtigheid gestreefd moet worden naar een stelsel waarin alle werknemers recht hebben op hetzelfde minimumloon en de opbouw van pensioen; spreekt uit dat mensen met een arbeidshandicap er onder deze regeling niet financieel op achteruit mogen gaan maar in plaats daarvan uit moeten komen op een stabiel inkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 7 over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW (#:-)
Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 7 over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW (#:-)
Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk t.v.v. nr. 5 over verhoging budget voor voedselbanken (Dossier 35430)
Amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk t.v.v. nr. 5 over verhoging budget voor voedselbanken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting economie financiën organisatie en beleid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 14 april 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over verhoging budget voor voedselbanken (Dossier 35430)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Van Kent over verhoging budget voor voedselbanken Amendement begroting economie financiën organisatie en beleid Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN KENT Ontvangen 12 april 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 6.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over middelen voor verlenging uitkeringsduur met 3 maanden (Dossier 35430)
Amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over middelen voor verlenging uitkeringsduur met 3 maanden Amendement begroting economie financiën organisatie en beleid Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK Ontvangen 12 april 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Arbeidsongeschiktheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 55.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 15 over het verduidelijken van het loonbegrip (Dossier 35335)
Gewijzigd amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 15 over het verduidelijken van het loonbegrip Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 11 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over het verduidelijken van het loonbegrip (Dossier 35335)
Amendement van de leden Van Kent en Jasper van Dijk over het verduidelijken van het loonbegrip Amendement arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK Ontvangen 11 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya ter vervanging van nr. 6 over een nieuwjaarsgift voor huishoudens in armoede (Dossier 35350-B)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya ter vervanging van nr. 6 over een nieuwjaarsgift voor huishoudens in armoede Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over een subsidieregeling voor ouders met ernstig zieke kinderen (Dossier 35210-XV)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya over een subsidieregeling voor ouders met ernstig zieke kinderen Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ALKAYA Ontvangen 2 juli 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya ter vervanging van nr. 4 over een subsidieregeling voor ouders met ernstig zieke kinderen (Dossier 35210-XV)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya ter vervanging van nr. 4 over een subsidieregeling voor ouders met ernstig zieke kinderen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 3 juli 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...