Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Motie van de leden Van Gerven en Laçin over een pfas-norm van 0,1 microgram bij drinkwaterwinningsgebieden (Dossier 34864)
Motie van de leden Van Gerven en Laçin over een pfas-norm van 0,1 microgram bij drinkwaterwinningsgebieden Motie bodem natuur en milieu Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LAÇIN Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat drinkwaterbedrijven waarschuwen voor vervuiling van boven- en ondergrondse drinkwaterbronnen door het hanteren van een hogere norm voor pfas; voorts constaterende dat niet voor alle gebieden die voor drinkwaterwinning aangewezen zijn nu de norm van 0,1 microgram pfas per kilo grond geldt; overwegende dat pfas-vervuiling in het drinkwater grote gevolgen voor de volksgezondheid kan hebben; verzoekt de regering, het aanvullingsbesluit dusdanig te wijzigen dat bij alle gebieden die voor drinkwaterwinning bestemd zijn een norm van 0,1 microgram pfas per kilo grond gaat worden gehanteerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Laçin en Van Gerven over het belang van de soortenbescherming altijd voor laten gaan (Dossier 34985)
Motie van de leden Laçin en Van Gerven over het belang van de soortenbescherming altijd voor laten gaan Motie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN GERVEN Voorgesteld 12 maart 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Aanvullingswet natuur Omgevingswet in de eerste plaats ervoor dient te zorgen dat de natuur in ons land beschermd wordt; constaterende dat er in voorkomende gevallen conflicterende belangen kunnen bestaan tussen natuur en economie; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij de beoordeling van activiteiten in en rond de Natura 2000-gebieden, het belang van de soortenbescherming, voortkomend uit de Europese richtlijnen, altijd voor andere belangen gaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven t.v.v. nr. 4 over middelen voor een fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen (Dossier 35450-XVI)
Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven t.v.v. nr. 4 over middelen voor een fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 04 Zorgbreed beleid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven over middelen voor een revolverend fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen (Dossier 35450-XVI)
Amendement van de leden Alkaya en Van Gerven over middelen voor een revolverend fonds ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN GERVEN Ontvangen 19 juni 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 04 Zorgbreed beleid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van de leden Van Gerven en Bashir over vertrouwen in de voorzitter van de Rli (Dossier 33400-XII)
Motie van de leden Van Gerven en Bashir over vertrouwen in de voorzitter van de Rli Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN BASHIR Voorgesteld 22 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de schijn van belangenverstrengeling met zich draagt; overwegende dat hierdoor de legitimiteit, transparantie en integriteit van het openbaar bestuur worden aangetast; spreekt uit dat het vertrouwen in de voorzitter van de Rli hiermede in het geding is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33446-(R1992))
Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie economie industrie internationaal internationale samenwerking Nr. 3 BRIEF VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 31764)
Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën 31 764Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008nr. 2BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 5 december 2008Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008 voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.BashirSapVan DijckAgemaAzoughVan BommelBosmaBrinkmanDibiDiksJasper van DijkFritsmaVan GentGerkensVan GervenGesthuizenGrausHalsemaIrrgangJansenKantKarabulutLangkampVan LeeuwenLeijtenLempensLuijbenMadlenerMarijnissenPoldermanPoppeVan RaakRoemerDe RooijDe RoonSmitsVan VelzenVendrikUlenbeltWildersDe Wit ...

Amendement van de leden Bashir en Van Gerven over het indexeren van de accijns op tabaksproducten (Dossier 34552)
Amendement van de leden Bashir en Van Gerven over het indexeren van de accijns op tabaksproducten Amendement belasting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN GERVEN Ontvangen 10 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XA De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 27a vervalt. ...