Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3 (Dossier 35927)
Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3 Motie belasting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton (Dossier 35927)
Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton Motie belasting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken (Dossier 35927)
Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken Motie belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet (Dossier 35927)
Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet Motie belasting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie (Dossier 35927)
Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie Motie belasting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Nijboer over het herzien van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 (t.v.v. 35148-7) (Dossier 35148)
Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Nijboer over het herzien van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 (t.v.v. 35148-7) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN NIJBOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7 Voorgesteld 5 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pas in 2020 een beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel over staatsdeelnemingen zal plaatsvinden; van mening dat de criteria in de Nota Deelnemingenbeleid rijksoverheid 2013 om een deelneming aan te gaan geactualiseerd dienen te worden; verzoekt de regering, ten spoedigste de Nota Deelnemingenbeleid rijksoverheid 2013 te herzien en nog dit jaar naar de Kamer te zenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nota van wijziging (Dossier 34661)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 juni 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 7a als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 34661)
Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2018 Hierbij delen wij mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de leden Groot en Gesthuizen, het voorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekenden. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34661)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 18 mei 2017 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 17 september 2018, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34661)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 juni 2019 Inhoudsopgave Blz. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34661)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 34661)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34661)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Brief van de leden Nijboer en Alkaya over een reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) (Dossier 34661)
Brief van de leden Nijboer en Alkaya over een reactie op verzoek commissie over de mogelijke impact van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR) Brief lid / fractie belasting criminaliteit financieel toezicht financiën openbare orde en veiligheid Nr. 14 BRIEF VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2023 Op 28 november 2022 heeft uw commissie verzocht om een schriftelijke reactie over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) over het UBO-register op het initiatiefvoorstelwetsvoorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Kamerstuk 34 661)(hierna: het initiatiefwetsvoorstel). ...

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (t.v.v. 35415-6) (Dossier 35415)
Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (t.v.v. 35415-6) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...