Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

191 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 7 over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over de rol van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelsel Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verzekeraars als Nationale Nederlanden hebben aangekondigd in het nieuwe pensioenstelsel op jacht te gaan naar de 340 miljard euro pensioengeld die bij ondernemingspensioenfondsen zit; verzoekt de regering te onderzoeken wat de rol van verzekeraars wordt in het nieuwe pensioenstelsel, welke effecten dit heeft voor deelnemers en hoe de zeggenschap van werkenden en gepensioneerden over hun eigen pensioengeld geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 540.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 162.500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Kent over het laten stijgen van het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de inflatie deze maand op 5,6% uitkomt; constaterende dat dit grote gevolgen heeft in de portemonnee van mensen; constaterende dat de lonen van gewone mensen al jaren achterblijven en de armoede toeneemt terwijl het aantal miljonairs en miljardairs stijgt; verzoekt de regering het minimumloon op 1 januari 2022 met 20% te laten stijgen, om daarna door te stijgen naar € 15 in 2025, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over financiële middelen voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Kent over financiële middelen om de toetredingsdrempel voor de arbeidsongeschiktheid te verlagen Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Arbeidsongeschiktheid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 215.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Motie van het lid Van Kent over de sollicitatieplicht voor 60-plussers (#:-)
Motie van het lid Van Kent over de sollicitatieplicht voor 60-plussers Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel oudere werklozen ontelbare sollicitaties hebben verstuurd waar zij in de meeste gevallen niet eens een reactie op krijgen; verzoekt de regering, de sollicitatieplicht voor ouderen vanaf 60 jaar af te schaffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het minimumtarief voor zzp'ers (#:-)
Motie van het lid Özdil c.s. over het minimumtarief voor zzp'ers Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van het lid Van Kent c.s. over 1 miljard om eerder stoppen met werken mogelijk te maken (#:-)
Motie van het lid Van Kent c.s. over 1 miljard om eerder stoppen met werken mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over voldoende budget voor meer salaris en minder werkdruk (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over voldoende budget voor meer salaris en minder werkdruk Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie (#:-)
Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over de manier van verdeling van de pensioenpremie Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, indien zij besluit om de manier van verdeling van de pensioenpremie tussen jong en oud af te schaffen, de rekening hiervan niet bij werknemers en gepensioneerden te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over schrappen van de bezuiniging op mensen met een beperking (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over schrappen van de bezuiniging op mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over uitwerken van scenario's voor eerder stoppen met werken (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over uitwerken van scenario's voor eerder stoppen met werken Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK Voorgesteld 21 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vooral mensen in zware beroepen niet altijd kunnen doorwerken tot de verhoogde AOW-leeftijd; overwegende dat het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren snel toeneemt; van mening dat eerder stoppen met werk niet alleen haalbaar moet zijn voor wie rijk en gezond is; verzoekt de regering, in overleg met de sociale partners een aantal scenario's uit te werken om eerder stoppen met werk mogelijk te maken voor de groepen waarvoor dat nodig is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging (#:-)
Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. ...

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de fietskoeriers van Deliveroo (#:-)
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over de fietskoeriers van Deliveroo Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over een AOW-regeling voor werknemers in zware sectoren (#:-)
Motie van het lid Özdil c.s. over een AOW-regeling voor werknemers in zware sectoren Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...