Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Dossier 21501-31)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het verslag Raad WSBVC 2 oktober 2008/Geannoteerde agenda Raad WSBVC 17 december 2008 Verslag van een algemeen overleg burgerlijk recht europese zaken financiën inkomensbeleid internationaal organisatie en beleid recht sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 21 501-31Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzakennr. 162VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 19 januari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en de vaste commissie voor Europese Zaken2 hebben op 11 december 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 4 december 2008 met het Verslag Raad WSB d.d. 2 oktober 2008 met tevens de geannoteerde agenda Raad WSB d.d. 17 december 2008 (21501-31, nr. 159);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de beschikking inzake het verdrag Arbeid in de visserij van de IAO (22 112, nr. 704);– eventuele fiches.Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: De Wit Griffier: EsmeijerVragen en opmerkingen uit de commissiesDe heer Ulenbelt (SP): Voorzitter. ...

Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten (Dossier 29407)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. arbeidsparticipatie en uitkeringsafhankelijkheid Oost-Europeanen Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal organisatie en beleid werk werkgelegenheid 29 407Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstatennr. 100VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 januari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie2 hebben op 11 december 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 9 oktober 2008 over de arbeidsparticipatie en uitkeringsafhankelijkheid van Oost-Europeanen (29 407, nr. ...

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) (Dossier 30413)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de pensioenopbouw door zelfstandigen zonder personeel Verslag van een algemeen overleg arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk 30 413Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)nr. 119VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 5 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 3 december 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 26 juni 2008 over de pensioenopbouw door zelfstandigen zonder personeel (30 413, nr. ...

Arbeidsmarktbeleid (Dossier 29544)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het bericht Arbeidsmarkt november 2008 Verslag van een algemeen overleg integratie migratie en integratie werk werkgelegenheid 29 544Arbeidsmarktbeleidnr. 187VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 6 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 18 december 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 november 2008 inzake bericht Arbeidsmarkt november 2008 (29 544, nr. ...

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) (Dossier 26448)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de visie op de robuuste loonaangifteketen Verslag van een algemeen overleg belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid 26 448Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)nr. 392VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 februari 2009De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en voor Financiën2 hebben op 4 december 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 3 juli 2008 met de visie op de robuuste loonaangifteketen (26 448, nr. ...

Arbeid en zorg (Dossier 26447)
Verslag van een algemeen overleg over de beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Verslag van een algemeen overleg arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid sociale zekerheid werk 26 447Arbeid en zorgnr. 43VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 12 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 15 januari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 19 november 2008 over de beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (26 447, nr. 42).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: De Wit Griffier: Van de WielVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Ik heet van harte welkom de minister en de ambtenaren die hem vergezellen, de aanwezigen op de publieke tribune en de collega-Kamerleden. ...

Arbeidsomstandigheden (Dossier 25883)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het eindverslag van het project 'Werken met gedetineerden' van de Arbeidsinspectie Verslag van een algemeen overleg arbeidsomstandigheden werk 25 883Arbeidsomstandighedennr. 141VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 15 januari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 juli 2008 over de wettelijke verankering bedrijfshulpverlening aan niet-werknemers in geval van calamiteiten (24 587-294);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 juli 2008 met aanbieding eindverslag van het project ’Werken met gedetineerden’ van de Arbeidsinspectie (25 883-134);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 5 september 2008 met afschrift SER-adviesaanvraag nanodeeltjes (29 338, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XV)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over o.a. het ontslag en benoeming van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009nr. 55VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 28 januari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 4 december 2008, betreffende planningsoverleg d.d. 10 december 2008 (31 700 XV, nr. ...

Uitvoering Wet Werk en Bijstand (Dossier 30545)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 januari 2009, over o.a. toezegging n.a.v. Algemeen Overleg WWB-onderwerpen Verslag van een algemeen overleg financiën organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid 30 545Uitvoering Wet Werk en Bijstandnr. 70VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 21 januari 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 8 oktober 2008, betreffende verzamelbrief gemeenten van september-oktober 2008 (2008Z04053);– de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 9 oktober 2008, betreffende uitvoering motie-Karabulut c.s. (30 545, nrs. ...

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) (Dossier 26448)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2009, over o.a. de tweede tussentijdse verslagen SUWI-organisaties Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid 26 448Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)nr. 394VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 25 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 11 februari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 november 2008 over de tweede tussentijdse verslagen SUWI-organisaties (26 448, nr. ...

Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (Dossier 17050)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2009, over o.a. bij gemeenten uitstaande vorderingen op (ex-)bijstandontvangers in verband met verwijtbaar handelen Verslag van een algemeen overleg belasting economie financiën organisatie en beleid sociale zekerheid 17 050Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidiesnr. 368VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 26 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 5 februari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 april 2008 inzake bij gemeenten uitstaande vorderingen op (ex-)bijstandontvangers in verband met verwijtbaar handelen (17 050, nr. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2009, over o.a. de WTV-regeling Verslag van een algemeen overleg financiën organisatie en beleid 31 371Kredietcrisisnr. 129VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 26 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 10 februari 2009 vervolgoverleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 december 2008 over de WTV-regeling (31 371, nr. ...

Zelfstandig ondernemerschap (Dossier 31311)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2009, over o.a. onderzoek motieven zelfstandig ondernemerschap Verslag van een algemeen overleg economie ondernemen 31 311Zelfstandig ondernemerschapnr. 27VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 26 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, de vaste commissie voor Economische Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport4 hebben op 12 februari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2008 over het onderzoek naar motieven zelfstandig ondernemerschap (31 311, nr. ...

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Dossier 21501-31)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2009, over o.a. de geannoteerde agenda van de Informele Raad van 23-24 januari 2009 Verslag van een algemeen overleg burgerlijk recht europese zaken financiën inkomensbeleid internationaal organisatie en beleid recht sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 21 501-31Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unienr. 166VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 maart 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en de vaste commissie voor Europese Zaken2 hebben op 4 maart 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 januari 2009 over het verslag van 17 december 2008 en de geannoteerde agenda Informele Raad van 22 en 23 januari 2009 (21 501-31, nr. 161);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 23.februari 2009 over het verslag van de Informele Raad van 22 en 23 januari 2009 en de geannoteerde agenda bij de Raad WCBVC van 9 maart 2009 (21 501-31, nr. 165);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 10 december 2008 over de fiche: Richtlijn uitbreiding zwangerschapsverlof (22 112, nr. 749);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 10 december 2008 over de fiche Richtlijn gelijke behandeling zelfstandig werkzame mannen en vrouwen (22 112, nr. 745);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 27 januari 2009 over de fiche Mededeling inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen (22 112, nr. 789);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 22 november 2008 over de fiche Verordening inzake globaliseringsfonds (22 112, nr. 804).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Vos Griffier:Van de WielVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: Er staan vier fiches geagendeerd. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2009, over o.a. de werktijdverkortingregeling Verslag van een algemeen overleg arbeidsvoorwaarden financiën organisatie en beleid werk 31 371Kredietcrisisnr. 144VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 maart 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 5 februari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 17 december 2008 over de WTV-regeling (31 371, nr. 78);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 23 december 2008 over de WTV-regeling (31 371, nr. 80);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 30 december 2008 over de WTV-regeling (31 371, nr. 81);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 6 januari 2009 over de WTV-regeling (31 371, nr. 82);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 14 januari 2009 met een reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt inzake werktijdverkortingregeling (31 371, nr. 85);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21 januari 2009 over de WTV-regeling (31 371, nr. 94);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 januari 2009 over massaontslagen bij enkele grote bedrijven (31 371, nr. 96).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: De Wit Griffier: PostVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Ulenbelt (SP): Voorzitter. ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 26485)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2009, over o.a. maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag van een algemeen overleg economie handel ondernemen 26 485Maatschappelijk verantwoord ondernemennr. 66VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 31 maart 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit4, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid5 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer6 hebben op 4 maart 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 7 november 2008 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 61);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 22 december 2008 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 62);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 6 januari 2009 met de uitgebreide kabinetsreactie op het SER-advies Duurzame globalisering (26 485, nr. 63);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen/transparantiebenchmark 2008 (26 485, nr. 64);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 19 februari 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 65).)Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Jan Jacob van Dijk Griffier: De VethVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: Wij hebben drie uur uitgetrokken voor dit algemeen overleg. ...

Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..) (Dossier 30536)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2009, over o.a. de Postmarkt Verslag van een algemeen overleg economie markttoezicht overige economische sectoren 30 536Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)nr. 102VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 2 april 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid2 hebben op 11 maart 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over de liberalisering van de postmarkt. ...

Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders (Dossier 26834)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 maart 2009, over o.a. het kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie grensarbeiders Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk 26 834Socialeverzekeringspositie van grensarbeidersnr. 22VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 2 april 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2 de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport3 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid4 hebben op 18 maart 2009 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van 9 januari 2009 ten geleide van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie grensarbeiders (26 834, nr. ...

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) (Dossier 30413)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 maart 2009, over o.a. de toezegging over beleggingen pensioenfondsen in private equity Verslag van een algemeen overleg arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid werk 30 413Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)nr. 122VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 april 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 19 maart 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 december 2008 inzake de toezegging tijdens het AO Pensioenonderwerpen van 3 december 2008 (30 413, nr. 118);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 december 2008 inzake de toezeggingen tijdens het debat najaarsnota 2008 pensioenen (28 294, nr. 35);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 4 februari 2009 inzake het pensioenregister (31 226, nr. 41);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 5 februari 2009 met een reactie over door de kredietcrisis geteisterde pensioenfondsen (28 294, nr. 36);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 20 februari 2009 inzake toezegging over beleggingen pensioenfondsen in private equity (30 413, nr. 121);– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 20 februari 2009 inzake kortetermijnherstelplannen pensioenfondsen (31 371, nr. 127);Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: De WitAdjunct-griffier: EsmeijerVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Ik heet de aanwezigen van harte welkom en ik verzoek de Kamerleden een spreektijd van 6 minuten in acht te nemen.Mevrouw Koşer Kaya (D66): Voorzitter. ...

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting (Dossier 24515)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2009 over o.a. de monitor betalingsachterstanden Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid 24 515Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluitingnr. 149VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 7 mei 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 2 april 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:– de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 november 2008 over aanbieding monitor betalingsachterstanden (24 515, nr. 143);– de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 6 februari 2009 over Startnotitie wettelijk kader buitengerechtelijke schuldhulpverlening (24 515, nr. 146).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: LempensGriffier: EsmeijerVragen en opmerkingen uit de commissieDe voorzitter: Ik heet alle aanwezigen van harte welkom. ...