Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

258 resultaten

Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over mensen met schulden helpen bij het verruimen van de beslagvrije voet Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden (Dossier 34002)
Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 Motie begroting defensie financiën geluid internationaal natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 76MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN VAN GENTVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat:– de motie-Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van de leden Bashir en Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Bashir en Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het gebied Amelisweerd niet mag worden aangepast; verzoekt de regering om, af te zien van het verbreden van de A27 naar 2x7 rijstroken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep (Dossier 33400-VI)
Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3 (Dossier 35927)
Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3 Motie belasting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton (Dossier 35927)
Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton Motie belasting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken (Dossier 35927)
Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken Motie belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet (Dossier 35927)
Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet Motie belasting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie (Dossier 35927)
Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie Motie belasting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35761)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...