Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN ERGIN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ruim één op de vijf mensen tandzorg mijdt vanwege de kosten; overwegende dat dit aantal onder mensen met een laag inkomen ruim vier keer zo hoog is als onder mensen met een hoog inkomen; verzoekt de regering om mondzorg op te nemen in het basispakket, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S. ...

Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID ERGIN C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen (Dossier 35000-XV)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen Motie ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 100 over een maximaal beleggingsrisico van 100% (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 100 over een maximaal beleggingsrisico van 100% Amendement ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) Motie (gewijzigd/nader) ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. over een maximaal beleggingsrisico van 100% (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. over een maximaal beleggingsrisico van 100% Amendement ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een maximaal beleggingsrisico van 100% (Dossier 36067)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een maximaal beleggingsrisico van 100% Amendement ...

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen (t.v.v. 35300 XVII-43) (Dossier 35300-XVII)
Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen (t.v.v. 35300 XVII-43) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen (Dossier 35300-XVII)
Motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg (Dossier 35570-XV)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over integreren van klinische arbeidsgeneeskundige zorg in de reguliere oncologische zorg Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van het lid Postma c.s. over de uitwerking van een directie intercityverbinding Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken naar de Kamer sturen (Dossier 35300-A)
Motie van het lid Postma c.s. over de uitwerking van een directie intercityverbinding Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken naar de Kamer sturen Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID POSTMA C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over beperken van het overgangsrecht (Dossier 35933)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over beperken van het overgangsrecht Amendement belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35574)
Brief van het lid Leijten c.s. met het verzoek om het ontwerp van het besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 21 BRIEF VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Kathmann c.s. over in ieder geval voor 2023 middelen vinden voor de pijler Werk van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (Dossier 36200-XV)
Motie van het lid Kathmann c.s. over in ieder geval voor 2023 middelen vinden voor de pijler Werk van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KATHMANN C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een langjarige strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens (Dossier 36064)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een langjarige strategie voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...