Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw (Dossier 36410-XIII)
Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel (Dossier 35570-A)
Motie van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 24 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het onrechtvaardig is om Nederlanders, en in het bijzonder de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen, te belasten voor gebruik van de Westerscheldetunnel; constaterende dat er breed draagvlak bestaat voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel; constaterende dat recent onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van vervroegde afschaffing van tolheffing heeft aangetoond, maar dat hiertoe vooralsnog geen budget is gereserveerd in de rijksbegroting; verzoekt de regering, de tolheffing zo spoedig mogelijk te beëindigen en de dekking hiervoor bijvoorbeeld te zoeken in de onderuitputting of annulering van infrastructurele projecten waarvoor geen of gering draagvlak bestaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de kosten in het nieuwe pensioenstelsel maximeren (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de kosten in het nieuwe pensioenstelsel maximeren Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de mogelijkheid schrappen om met geleend geld te beleggen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de mogelijkheid schrappen om met geleend geld te beleggen Motie ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) (Dossier 36067)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen (t.v.v. 36067-144) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Wet toekomst pensioenen pas plenair behandelen na ommekomst van de scenariosets en daarop gebaseerde doorrekeningen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Wet toekomst pensioenen pas plenair behandelen na ommekomst van de scenariosets en daarop gebaseerde doorrekeningen Motie ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een knip aanbrengen in het nabestaandenpensioen (Dossier 36067)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over een knip aanbrengen in het nabestaandenpensioen Motie ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een zelfstandig MIRT-onderzoek naar de Nedersaksenlijn (Dossier 36200-A)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een zelfstandig MIRT-onderzoek naar de Nedersaksenlijn Motie ...

Amendement van het lid Alkaya c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (Dossier 36120-A)
Amendement van het lid Alkaya c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over een landelijke aanpak om woon-werkverkeer beter te spreiden over de dag en de week (Dossier 36410-XII)
Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over een landelijke aanpak om woon-werkverkeer beter te spreiden over de dag en de week Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID OLGER VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 8 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep B2 (Dossier 36291)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 8 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep B2 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Van den Brink c.s. over het verlengen van de fase van vrijwilligheid (Dossier 36333)
Amendement van het lid Van den Brink c.s. over het verlengen van de fase van vrijwilligheid Amendement bestuur gemeenten immigratie migratie en integratie Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BRINK C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over overgaan tot de uitvoering van het beleid om verschraling van regionaal ov te voorkomen en prijsstijgingen tegen te gaan (Dossier 36410-IX)
Motie van het lid Grinwis c.s. over overgaan tot de uitvoering van het beleid om verschraling van regionaal ov te voorkomen en prijsstijgingen tegen te gaan Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...