Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep (Dossier 33400-VI)
Motie Van Tongeren c.s. over het vaststellen van iemands onschuld in hoger beroep Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's (Dossier 35302)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's Motie belasting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Amendement van het lid Gijs van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 10 over het in 2021 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel (Dossier 35570-XII)
Amendement van het lid Gijs van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 10 over het in 2021 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Klein c.s. over aanpassing van wet- en regelgeving voor het volwassenenonderwijs (Dossier 33400-VIII)
Motie van het lid Klein c.s. over aanpassing van wet- en regelgeving voor het volwassenenonderwijs Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID KLEIN C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen c.s. over herziening van de 1.040 urennorm (Dossier 33400-VIII)
Motie van de leden Van Meenen c.s. over herziening van de 1.040 urennorm Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over uniforme maatregelen in de gehele ov-keten om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen (Dossier 35300-XII)
Motie van het lid Laçin c.s. over uniforme maatregelen in de gehele ov-keten om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over intrekken van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (Dossier 34552)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over intrekken van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing Motie belasting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een gesprek met veldpartijen over financiële steun voor het onderhouden van rijksmonumenten (Dossier 34552)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een gesprek met veldpartijen over financiële steun voor het onderhouden van rijksmonumenten Motie belasting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van het lid Van Vliet c.s. over verlaging van het tarief in de eerste schijf voor 65-plussers (Dossier 32131)
Motie van het lid Van Vliet c.s. over verlaging van het tarief in de eerste schijf voor 65-plussers Motie belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S. ...