Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61) (Dossier 36418)
Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. ...

Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen Amendement belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET PATERNOTTE C.S. ...

Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting Amendement belasting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXIII, onderdeel B, onder 1, vervalt in de subonderdelen a en b telkens «wordt «1 200 kubieke meter» vervangen door «1 000 kubieke meter» en». ...

Motie van het lid Alkaya over de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs (Dossier 36418)
Motie van het lid Alkaya over de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs Motie belasting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het Global Tax Evasion Report 2024 blijkt dat er wereldwijd veel belasting wordt ontweken door miljardairs; constaterende dat de onderzoekers een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs voorstellen; verzoekt de regering om met zo veel mogelijk OESO-landen een kopgroep te vormen die actief zal gaan pleiten voor de invoering van een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s. (Dossier 36418)
Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s. ...

Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt (Dossier 36418)
Amendement van de leden Erkens en Alkaya over het verminderen van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling met 0,61 procentpunt Amendement belasting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN ALKAYA Ontvangen 20 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel M, wordt het tweede percentage verhoogd met 0,61 procentpunt. ...

Amendement van het lid Alkaya over het verhogen van het tarief van de vennootschapsbelasting met 11,13 procentpunt (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het verhogen van het tarief van de vennootschapsbelasting met 11,13 procentpunt Amendement belasting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 25 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H In artikel 22 wordt het in kolom IV als tweede vermelde percentage verhoogd met 11,13 procentpunt. ...

Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten (Dossier 36418)
Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten Motie belasting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de 30%-regeling volgens de planning pas in 2025 wordt geëvalueerd; constaterende dat er twee aanvullende regelingen in samenhang met de 30%-regeling moeten worden bezien, te weten de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en de partiële buitenlandse belastingplicht; overwegende dat deze regelingen gezamenlijk zorgen voor een financiële derving van 1,1 miljard euro per jaar; overwegende dat deze regelingen als complex in de uitvoering worden bestempeld in het rapport Aanpak fiscale regelingen; verzoekt de regering de evaluatie van deze expatregelingen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024, te starten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 49 over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 49 over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET PATERNOTTE C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 8 over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 8 over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 5 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na het opschrift een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Artikel 2.6 vervalt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 112 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Alkaya over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het afschaffen van de BTW voor personenvervoer per openbaar vervoer Amendement belasting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 25 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na het opschrift een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Artikel 2.6 vervalt. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement belasting financiën Nr. 105 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting (Dossier 36418)
Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting Amendement belasting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XIII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba Na artikel 8g wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8h 1. ...