Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Amendement van het lid Alkaya over verhoging van de bankenbelasting (Dossier 35572)
Amendement van het lid Alkaya over verhoging van de bankenbelasting Amendement belasting financiën Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 6 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel XXVII wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. over het vervallen van de BIK (Dossier 35572)
Amendement van het lid Nijboer c.s. over het vervallen van de BIK Amendement belasting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over alle huidige fiscale stimulering van elektrisch rijden stoppen (Dossier 35572)
Motie van het lid Alkaya over alle huidige fiscale stimulering van elektrisch rijden stoppen Motie belasting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 11 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de Teslasubsidie uitbreidt naar auto's met zonnecellen en waterstof en dat er bovendien bij deze uitbreiding geen sprake zal zijn van een maximale cataloguswaarde; constaterende dat de regering hiermee geen opvolging geeft aan de adviezen van de Algemene Rekenkamer om de hoge uitgaven aan elektrisch rijden kritisch te heroverwegen; van mening dat klimaatbeleid dat alleen rijken in staat stelt om hun auto's te verduurzamen oneerlijk is; verzoekt de regering, alle huidige fiscale stimulering van elektrisch rijden te stoppen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Alkaya over verhoging van de vennootschapsbelasting (Dossier 35572)
Amendement van het lid Alkaya over verhoging van de vennootschapsbelasting Amendement belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 6 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXVI, onderdeel B, wordt in de voorgestelde tarieftabel «25%» vervangen door «30%». ...

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over wijziging van de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief (Dossier 35572)
Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over wijziging van de schijflengte voor het lage vennootschapsbelastingtarief Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA Ontvangen 11 november 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel XXVI, onderdeel B, wordt in de voorgestelde tarieftabel «€ 395 000» telkens vervangen door «€ 365 000». ...

Motie van het lid Alkaya over het tarief van de vennootschapsbelasting in de tweede schijf verhogen (Dossier 35572)
Motie van het lid Alkaya over het tarief van de vennootschapsbelasting in de tweede schijf verhogen Motie belasting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 11 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, het tarief van de vennootschapsbelasting in de tweede schijf te verhogen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Alkaya c.s. over een einde maken aan vrijstellingen en ontheffingen voor de zware industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting (Dossier 35572)
Motie van het lid Alkaya c.s. over een einde maken aan vrijstellingen en ontheffingen voor de zware industrie in de ODE-regeling en de energiebelasting Motie belasting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. over afschaffen van de verhuurderheffing (Dossier 35572)
Amendement van het lid Nijboer c.s. over afschaffen van de verhuurderheffing Amendement belasting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Alkaya c.s. t.v.v. nr. 7 over verhoging van de vennootschapsbelasting (Dossier 35572)
Amendement van het lid Alkaya c.s. t.v.v. nr. 7 over verhoging van de vennootschapsbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Amendement van het lid Alkaya over afschaffen van de innovatiebox (Dossier 35572)
Amendement van het lid Alkaya over afschaffen van de innovatiebox Amendement belasting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 6 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel XXV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. t.v.v nr. 21 over het vervallen van de BIK (Dossier 35572)
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. t.v.v nr. 21 over het vervallen van de BIK Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...