Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel (Dossier 35570-A)
Motie van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN VAN DER PLAS Voorgesteld 24 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het onrechtvaardig is om Nederlanders, en in het bijzonder de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen, te belasten voor gebruik van de Westerscheldetunnel; constaterende dat er breed draagvlak bestaat voor het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel; constaterende dat recent onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van vervroegde afschaffing van tolheffing heeft aangetoond, maar dat hiertoe vooralsnog geen budget is gereserveerd in de rijksbegroting; verzoekt de regering, de tolheffing zo spoedig mogelijk te beëindigen en de dekking hiervoor bijvoorbeeld te zoeken in de onderuitputting of annulering van infrastructurele projecten waarvoor geen of gering draagvlak bestaat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Laçin over mogelijkheden om personenvervoer over het spoor te financieren (t.v.v. 35570-A-29) (Dossier 35570-A)
Gewijzigde motie van het lid Laçin over mogelijkheden om personenvervoer over het spoor te financieren (t.v.v. 35570-A-29) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29 Voorgesteld 17 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het potentieonderzoek voor de Lelylijn is afgerond en Kansen biedt voor versnelling en woningbouw; overwegende, dat financiering belangrijk is voor het realiseren van de Lelylijn; verzoekt de regering, een overzicht te geven van de mogelijkheden die er Europees zijn om personenvervoer over het spoor, bijv. via de Lelylijn, te financieren en de Kamer hierover voor de verkiezingen te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Laçin ...

Motie van het lid Lacin over mogelijkheden om de financiering voor de Lelylijn rond te krijgen (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Lacin over mogelijkheden om de financiering voor de Lelylijn rond te krijgen Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID LAÇIN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het potentieonderzoek voor de Lelylijn is afgerond en kansen biedt voor versnelling en woningbouw; overwegende dat financiering belangrijk is voor het realiseren van de Lelylijn; verzoekt de regering, in kaart te brengen welke mogelijkheden er zowel nationaal als Europees zijn om de financiering voor de Lelylijn rond te krijgen en de Kamer hierover voor de verkiezingen te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Laçin c.s. over lagere en beweegbare varianten bij vervanging van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolburg (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Laçin c.s. over lagere en beweegbare varianten bij vervanging van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolburg Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over het niet afwentelen op provincies van eventuele meerkosten van het project voor opwaarderen en elektrificeren van de Maaslijn (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Moorlag c.s. over het niet afwentelen op provincies van eventuele meerkosten van het project voor opwaarderen en elektrificeren van de Maaslijn Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van het lid Kröger c.s. over geen uitvoering geven aan het voorliggende tracébesluit voor de A27 (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Kröger c.s. over geen uitvoering geven aan het voorliggende tracébesluit voor de A27 Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. ...

Motie van de leden Amhaouch en Lacin over een keuzebesluit over de verbinding Heerlen-Aken vóór 1 april 2021 (Dossier 35570-A)
Motie van de leden Amhaouch en Lacin over een keuzebesluit over de verbinding Heerlen-Aken vóór 1 april 2021 Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN LAÇIN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een keuzebesluit te maken voor de verbinding Heerlen-Aken voor 1 april 2021, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Postma c.s. over doorbreken van de impasse bij de realisatie van de zuidelijke ringweg in Groningen (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Postma c.s. over doorbreken van de impasse bij de realisatie van de zuidelijke ringweg in Groningen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID POSTMA C.S. ...

Motie van het lid Alkaya over het staken van de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Alkaya over het staken van de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 24 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd op overweldigende maatschappelijke weerstand stuit en het project ook niet kan rekenen op steun van de provincie Utrecht; overwegende dat de voorgenomen uitbreiding leidt tot aantasting van de leefomgeving en eeuwenoude natuur hierdoor zou moeten verdwijnen; van mening dat het nut en de noodzaak van deze kostbare maatregel onvoldoende zijn; spreekt uit dat de voorgenomen verbreding van de A27 op het genoemde traject gestaakt dient te worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over geen bomenkap voor de werkzaamheden rondom A27/A12 (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Van Esch c.s. over geen bomenkap voor de werkzaamheden rondom A27/A12 Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht alsnog voorleggen aan de Commissie voor de m.e.r. (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Van Esch c.s. over het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht alsnog voorleggen aan de Commissie voor de m.e.r. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Laçin over mogelijkheden om personenvervoer over het spoor te financieren (t.v.v. 35570-A-39) (Dossier 35570-A)
Nader gewijzigde motie van het lid Laçin over mogelijkheden om personenvervoer over het spoor te financieren (t.v.v. 35570-A-39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 40 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29 Voorgesteld 17 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het potentieonderzoek voor de Lelylijn is afgerond en Kansen biedt voor versnelling en woningbouw; overwegende, dat financiering belangrijk is voor het realiseren van de Lelylijn; verzoekt de regering, een overzicht te geven van de mogelijkheden die er Europees zijn om personenvervoer per spoor te financieren en de Kamer hierover in het voorjaar te informeren. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over inzetten op het realiseren van meer natuur en minder asfalt (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Van Esch c.s. over inzetten op het realiseren van meer natuur en minder asfalt Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over onderzoek hoe het gereserveerde budget voor het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht kan worden besteed aan infrastructuur in lijn met klimaatambities (Dossier 35570-A)
Motie van het lid Van Esch c.s. over onderzoek hoe het gereserveerde budget voor het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht kan worden besteed aan infrastructuur in lijn met klimaatambities Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...