Zoeken


Dossier
Status
Partij
SP 4
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
SP 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van het lid Alkaya over uitbreiding naar bestuurders van alle banken (Dossier 34906)
Amendement van het lid Alkaya over uitbreiding naar bestuurders van alle banken Amendement financieel toezicht financiĆ«n Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 26 februari 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift vervalt «systeemrelevante». ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35681)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 4 april 2022 I. ...

Voorstel van wet (Dossier 35681)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Van Kent over onderzoek naar mogelijke wijzigingen van de rekenrente (Dossier 34606)
Motie van het lid Van Kent over onderzoek naar mogelijke wijzigingen van de rekenrente Motie arbeidsvoorwaarden werk Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 22 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat niemand in de Kamer gelukkig is met het feit dat pensioenfondsen niet kunnen indexeren; verzoekt de regering, om te (laten) onderzoeken welke wijzigingen van de rekenrente mogelijk zijn en de gevolgen daarvan in kaart te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...