Zoeken


Partij
SP 4405
PvdA 1009
GL 921
D66 570
CDA 416
Meer...
CU 377
PvdD 288
VVD 274
SGP 191
PVV 154
50PLUS 111
DENK 105
BBB 44
Omtzigt 33
Volt 28
Fractie Den Haan 23
NSC 15
PvdT 14
BIJ1 12
FVD 12
Datum
Van:
Tot:

Partij
SP 4405
PvdA 1009
GL 921
D66 570
CDA 416
Meer...
CU 377
PvdD 288
VVD 274
SGP 191
PVV 154
50PLUS 111
DENK 105
BBB 44
Omtzigt 33
Volt 28
Fractie Den Haan 23
NSC 15
PvdT 14
BIJ1 12
FVD 12
Datum
Van:
Tot:

4405 resultaten

Het arrest van de Hoge Raad over groepsbelediging en de islam
Vragen van het lid De Wit (SP) aan de Minister van Justitie over het arrest van de Hoge Raad over groepsbelediging en de islam (ingezonden 13 maart 2009). ...

Motie van het lid Merkies over de vermogensverdeling in Nederland (Dossier 34000-IX)
Motie van het lid Merkies over de vermogensverdeling in Nederland Motie begroting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID MERKIES Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de vermogensverdeling in Nederland zich verhoudt tot de vermogensverdeling in andere EU-landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Merkies en Klaver over het instellen van een vermogensregister (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Merkies en Klaver over het instellen van een vermogensregister Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering blijk geeft van een informatiegebrek over de ontwikkeling, samenstelling en verdeling van het vermogen in Nederland; van mening dat voor een goed geïnformeerde discussie over de effectiviteit en maatschappelijke doelstellingen van ons belastingstelsel het vermogen in Nederland, inclusief het vermogen dat momenteel niet geregistreerd wordt door de Belastingdienst, beter in kaart moet worden gebracht; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van een vermogensregister en de Kamer hierover uiterlijk in augustus 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Merkies en Klaver over het progressiever belasten van vermogen (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Merkies en Klaver over het progressiever belasten van vermogen Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, met voorstellen te komen om vermogen progressiever te belasten en de Kamer hierover uiterlijk 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verdachten in een ZSM-procedure die direct overgaan tot het betalen van de transactie zoals vastgelegd in de strafbeschikking, geen mogelijkheid meer hebben om in verzet te gaan bij de rechter; verzoekt de regering, het op korte termijn mogelijk te maken dat eenieder binnen veertien dagen alsnog in verzet kan en zijn of haar zaak ter toetsing kan voorleggen aan de rechter, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 30 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 30 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie van de leden Dijkhoff en Van Nispen over een prejudiciële procedure in strafzaken (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Dijkhoff en Van Nispen over een prejudiciële procedure in strafzaken Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de procedure om prejudiciële vragen te stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad naar tevredenheid werkt; overwegende dat ook in strafzaken een prejudiciële procedure zou kunnen leiden tot snellere duidelijkheid over de uitleg van een rechtsregel en hoger beroep en cassatie onnodig kan maken; verzoekt de regering, te onderzoeken of de prejudiciële vraag in de strafrechtprocedure kan worden ingevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 25 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 470 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Nispen over financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen over financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Gezondheidsraad heeft aanbevolen dat de vervolgopleiding forensische geneeskunde van overheidswege betaald zou moeten worden en dat het voor de hand ligt dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze kosten voor zijn rekening neemt; verzoekt de regering, deze aanbeveling op te volgen en te onderzoeken op welke manier deze opleiding gefinancierd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een forse toename van het aantal mensen dat onterecht in hechtenis is genomen en de schatkist daardoor jaarlijks 25 miljoen euro kwijt is aan schadevergoedingen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge aantal onterechte celslachtoffers en beleidsmaatregelen te nemen om het aantal in 2015 aanzienlijk te verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...