Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

1551 resultaten

De grote gevolgen van schaalvergroting in de supermarktbranche voor kleine supermarktondernemers
Vragen van de leden Gesthuizen (SP), Dijkgraaf (SGP) en Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de grote gevolgen van schaalvergroting in de supermarktbranche voor kleine supermarktondernemers (ingezonden 23 september 2011). ...

Een waterkrachtcentrale bij Hagestein
Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), Van Veldhoven (D66), Leegte (VVD), Van Tongeren (GL), Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU), Van der Werf (CDA), Van Vliet (PVV), Samsom (PvdA), Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een waterkrachtcentrale bij Hagestein (ingezonden 26 september 2011). ...

De verkrijgbaarheid van levensgevaarlijke abortuspillen via internet
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de verkrijgbaarheid van levensgevaarlijke abortuspillen via internet (ingezonden 29 september 2011). ...

Het oppakken door de Oezbeekse politie van vier christenen
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Kortenoeven (PVV), Ormel (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het oppakken door de Oezbeekse politie van vier christenen (ingezonden 29 september 2011). ...

Het artikel "UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death"
Vragen van de leden Çörüz en Omtzigt (beiden CDA), Timmermans (PvdA), De Roon (PVV), Van Bommel (SP), Schouw (D66), Voordewind (CU), Thieme (PvdD) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death» (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Een onderzoek onder artsen over de morele belasting van de uitvoering van euthanasie
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een onderzoek onder artsen over de morele belasting van de uitvoering van euthanasie (ingezonden 8 januari 2015). ...

De Open Doors ranglijst christenvervolging 2015
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Open Doors ranglijst christenvervolging 2015 (ingezonden 12 januari 2015). ...

De merkwaardige vorm van bestuurlijke samenwerking tussen ROC Amsterdam en ROC Flevoland, door middel van de juridische figuur van een koepelstichting
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de merkwaardige vorm van bestuurlijke samenwerking tussen ROC Amsterdam en ROC Flevoland, door middel van de juridische figuur van een koepelstichting (ingezonden 14 januari 2015). ...

De voortdurende reeks ongevallen op de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de voortdurende reeks ongevallen op de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht (ingezonden 19 januari 2015). ...

De sluiting van een theologische hogeschool in Jakarta
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van een theologische hogeschool in Jakarta (ingezonden 23 januari 2015). ...

De toepassing van resolutie BTW-283
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de toepassing van resolutie BTW-283 (ingezonden 27 januari 2015). ...

Grootschalig onderzoek van Unesco (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) waaruit blijkt dat de Holocaust wereldwijd in schoolboeken en lesprogramma’s wordt genegeerd
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over grootschalig onderzoek van Unesco (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) waaruit blijkt dat de Holocaust wereldwijd in schoolboeken en lesprogramma’s wordt genegeerd (ingezonden 29 januari 2015). ...

Naar aanleiding van de uitspraken van de minister-president tijdens het debat op 14 januari jl. over de aanslagen in Parijs
Vragen van de leden Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Wilders (PVV), Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens het debat op 14 januari jl. over de aanslagen in Parijs (ingezonden 30 januari 2015). ...

De fouten die zijn gemaakt in de zaak Van U
Vragen van de leden Recourt (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de fouten die zijn gemaakt in de zaak Van U (ingezonden 30 januari 2015). ...

De handhaving van het verbod op illegale gokzuilen
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de handhaving van het verbod op illegale gokzuilen (ingezonden 30 januari 2015). ...

Het bericht ‘Nederland financierde conferentie die Gezinssynode 2014 wilde beïnvloeden’
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Nederland financierde conferentie die Gezinssynode 2014 wilde beïnvloeden» (ingezonden 3 februari 2015). ...

Het rapport ‘Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians’
Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het rapport «Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians» (ingezonden 4 februari 2015). ...

De uitspraak van de Raad van State over beweiding en bemesting in het kader van de Natuurbeschermingswet (201305073/1/R2)
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de uitspraak van de Raad van State over beweiding en bemesting in het kader van de Natuurbeschermingswet (201305073/1/R2) (ingezonden 6 februari 2015). ...

Rapportages waaruit blijkt dat de EU honderden woningen laat verrijzen voor Palestijnen in de zogenaamde C-gebieden op de West Bank
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over rapportages waaruit blijkt dat de EU honderden woningen laat verrijzen voor Palestijnen in de zogenaamde C-gebieden op de West Bank (ingezonden 9 februari 2015). ...

Het bericht 'Imams hebben visum voor benefiet in Rijswijk al binnen'
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Imams hebben visum voor benefiet in Rijswijk al binnen» (ingezonden 18 februari 2015). ...