Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

1465 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016. (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016. ...

Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 49 dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 49 dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Artikel 6.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 72 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 72 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 72 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 82 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedragsprikkels waardoor het draagkrachtprincipe in de knel komt (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedragsprikkels waardoor het draagkrachtprincipe in de knel komt Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over op peil houden van de ouderenkorting (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over op peil houden van de ouderenkorting Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 41 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 41 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf over verhoging van het tarief van de kansspelbelasting naar 35,2% (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf over verhoging van het tarief van de kansspelbelasting naar 35,2% Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN DIJKGRAAF Ontvangen 15 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XXXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXXIVA In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is (Dossier 34302)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is Kamerstuk begroting belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN DIJKGRAAF Ontvangen 5 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel XVII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: I Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Segers en Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht (Dossier 34264)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Motie; Motie van de leden Segers en Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN BISSCHOP Voorgesteld 8 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het pluriforme karakter van de publieke omroep mede wordt vormgegeven door levensbeschouwelijk media-aanbod; constaterende dat levensbeschouwelijk media-aanbod een belangrijke publieke functie heeft, maar slechts in geringe mate via de markt tot stand komt; van mening dat levensbeschouwelijk media-aanbod ook in de toekomst onderdeel dient te zijn van de programmering van de publieke omroep; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat levensbeschouwelijk media-aanbod een integraal onderdeel uitmaakt van de publieke mediaopdracht (het aanbieden van media-aanbod op het gebied van informatie, cultuur en educatie), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 34251, nr. 61) over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 42 waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt gewijzigd (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 42 waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt gewijzigd Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Duisenberg over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Motie; Motie van het lid Duisenberg over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 61 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt geschrapt (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Bisschop waarmee de verplichting van de RvT om twee maal per jaar met de MR te overleggen wordt geschrapt Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bisschop dat verheldert dat bestuurders op generlei wijze overwegende invloed mogen hebben in het bestuur van andere instellingen (Dossier 34251)
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat verheldert dat bestuurders op generlei wijze overwegende invloed mogen hebben in het bestuur van andere instellingen Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt de aanhef vervangen door: Artikel 17a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement Bisschop over opnemen van GVO/HVO in de schoolgids. (Dossier 34246)
Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen; Amendement; Amendement Bisschop over opnemen van GVO/HVO in de schoolgids. ...