Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

1621 resultaten

De oplopende verschillen tussen de melkprijs voor boeren en voor consumenten
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de oplopende verschillen tussen de melkprijs voor boeren en voor consumenten (ingezonden 22 augustus 2017). ...

De uitzending van EenVandaag over euthanasie bij demente mensen
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van EenVandaag over euthanasie bij demente mensen (ingezonden 23 augustus 2017). ...

Het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Door de Europese Unie georganiseerde reizen voor journalisten naar de Westoever
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over door de Europese Unie georganiseerde reizen voor journalisten naar de Westoever (ingezonden 30 augustus 2017). ...

De boetes op basis van de Meststoffenwet
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de boetes op basis van de Meststoffenwet (ingezonden 30 augustus 2017). ...

Het stopzetten van de financiering aan de Women’s Affairs Technical Committee (WATC)
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het stopzetten van de financiering aan de Women’s Affairs Technical Committee (WATC) (ingezonden 6 september 2017). ...

Het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel (ingezonden 7 september 2017). ...

De afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen
Vragen van de leden Bisschop en Dijkgraaf (beiden SGP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over de afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen (ingezonden 18 september 2017). ...

Bedreiging van christenen in Rotterdam
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over bedreiging van christenen in Rotterdam (ingezonden 20 september 2017). ...

Het bericht “Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: 'Dieptepunt in zorg'”
Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Van der Staaij (SGP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: «Dieptepunt in zorg»» (ingezonden 21 september 2017). ...

Het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan (ingezonden 28 september 2017). ...

Het rapport van de Auditdienst Rijk over toepassing van het billijkheidsbeginsel bij het opleggen van mestboetes
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Minister van Economische Zaken over het rapport van de Auditdienst Rijk over toepassing van het billijkheidsbeginsel bij het opleggen van mestboetes (ingezonden 9 oktober 2017). ...

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

De ranglijst christenvervolging van Open Doors
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP), Knops (CDA) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de ranglijst christenvervolging van Open Doors (ingezonden 14 januari 2016). ...

De uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst-vrijstelling (DVO-vrijstelling)
Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst-vrijstelling (DVO-vrijstelling) (ingezonden 14 januari 2016). ...

De zienswijze en opstelling van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht en kinderbescherming
Vragen van de leden Bisschop (SGP) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de zienswijze en opstelling van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht en kinderbescherming (ingezonden 19 januari 2016). ...

Het onderzoek naar tienerzwangerschappen
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar tienerzwangerschappen (ingezonden 21 januari 2016). ...

De benoeming van een voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) tot voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de benoeming van een voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) tot voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (ingezonden 21 januari 2016). ...

Het bericht ‘Nog veel onwetendheid over aanlandplicht’
Vragen van de leden Visser (VVD), Dijkgraaf (SGP) en Geurts (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «Nog veel onwetendheid over aanlandplicht» (ingezonden 22 januari 2016). ...

Het bericht over financiering van veroordeelde terroristen door de Palestijnse Autoriteiten
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht over financiering van veroordeelde terroristen door de Palestijnse Autoriteiten (ingezonden 27 januari 2016). ...