Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

1619 resultaten

Honderdduizenden kippen die dreigen te worden gedood na ongefundeerde uitspraken van de NVWA in de fipronil-affaire
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over honderdduizenden kippen die dreigen te worden gedood na ongefundeerde uitspraken van de NVWA in de fipronil-affaire (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de haalbaarheid van de emissiereductie van broeikasgassen van 25% in 2020 (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over administratieve rompslomp bij de import van elektrische auto’s (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het daadwerkelijke aantal dieren dat is omgekomen bij stalbranden (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het mogelijk steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen, in dit geval Boskalis en van Oord (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De voorgestelde forse daling van de subsidiebedragen voor duurzame energie productie (SDE+)
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken over de voorgestelde forse daling van de subsidiebedragen voor duurzame energie productie (SDE+) (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen
Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Financiën over het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Hepatitis E in varkensvleesproducten
Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over Hepatitis E in varkensvleesproducten (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Een veetransport naar West-Siberië
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een veetransport naar West-Siberië (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Zwerfafval
Vragen van lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over zwerfafval (ingezonden 5 september 2017). ...

Het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange (ingezonden 5 september 2017). ...

De risico's en de gevolgen van het ECB-opkoopprogramma
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over de risico's en de gevolgen van het ECB-opkoopprogramma (ingezonden 6 september 2017). ...

De stijging van CO2 uitstoot in 2016
Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over de stijging van CO2-uitstoot in 2016 (ingezonden 8 september 2017). ...

Het nieuws dat grote industrieën verdienen aan het ETS
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het nieuws dat grote industrieën verdienen aan het ETS (ingezonden 11 september 2017). ...

De uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie rechtszaak.
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie (ingezonden 12 september 2017). ...

De gevolgen van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de gevolgen van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie (ingezonden 14 september 2017). ...

De APA-/ATR-praktijk
Vragen van de leden Leijten (SP), Van Raan (PvdD) en Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over de Advance Pricing Agreements (APA)/Advance Tax Rulings (ATR)-praktijk (ingezonden 25 september 2017). ...

De ontheffing die is verleend voor het houden en laten meereizen van een olifant bij een circus
Vragen van het lid Arissen (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken over de ontheffing die is verleend voor het houden en laten meereizen van een olifant bij een circus (ingezonden 26 september 2017). ...

Het voornemen garnalenvissers het MSC-keurmerk voor duurzame visserij te geven
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken over het voornemen garnalenvissers het MSC-keurmerk voor duurzame visserij te geven. ...