Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

318 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 september 2015, over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Dossier 33872)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 september 2015, over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Verslag van een wetgevingsoverleg openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 september 2015 overleg gevoerd met mevrouw Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Kamerstuk 33 872); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 juli 2015 ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 (Kamerstuk 29 383, nr. 243); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 27 augustus 2015 houdende het rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten (Kamerstuk 33 872, nr. 13). ...

Nader verslag (Dossier 33872)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 872, nr. 7) en de nota van wijziging (Kamerstuk 33 872, nr. 8) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) (Dossier 33965)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) Verslag van een schriftelijk overleg spoor verkeer Nr. 22 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 juli 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brief van 8 juni 2015 over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) (Kamerstuk 33 965, nr. ...

Verslag (Dossier 33965)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) spoor verkeer Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 oktober 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34057-(R2043))
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verkeer water Nr. 5 BLANCO VERSLAG Vastgesteld 29 oktober 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 34069)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) afval natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 december 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Motie Van Dekken c.s. over een verbod op legbatterijen (Dossier 31923)
Motie Van Dekken c.s. over een verbod op legbatterijen Motie dieren landbouw Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN C.S. ...

Motie Thieme en Van Dekken over koloniehuisvesting (Dossier 31923)
Motie Thieme en Van Dekken over koloniehuisvesting Motie dieren landbouw Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN DEKKEN Voorgesteld 8 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat koloniehuisvesting of Kleingruppehaltung niets anders is dan een iets ruimere versie van een verrijkte kooi; verzoekt de regering per direct de koloniehuisvesting te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 9 juli 2014 over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 216 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 mei 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 4 april 2016 over de voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 215). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 210 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 1 december 2014 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over de veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 218 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 25 mei 2016 over de Veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 217). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 201 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 augustus 2014 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 2 juni 2014 inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Motie-Dijksma c.s. over handhaven van het bevorderen van werkgelegenheid als doelstelling in het regionaal economisch beleid (Dossier 32500-XIII)
Motie-Dijksma c.s. over handhaven van het bevorderen van werkgelegenheid als doelstelling in het regionaal economisch beleid Motie ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken over het terugeisen van de gemaakte kosten voor het WK-bid in het geval van corruptie (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken over het terugeisen van de gemaakte kosten voor het WK-bid in het geval van corruptie Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN DEKKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er aanwijzingen zijn dat er bij de toewijzing van het WK voetbal van 2018 aan Rusland sprake is geweest van corruptie, en dat daar nu onderzoek naar loopt; constaterende dat Nederland en België ook kandidaat waren voor het WK, en kosten hebben gemaakt voor de WK-bid; overwegende dat wanneer blijkt dat er inderdaad is gefraudeerd bij de toewijzing van het WK, deze toewijzing niet op basis van de WK-bid is geschied; verzoekt de regering om, wanneer vast komt te staan dat er sprake is van corruptie bij de toewijzing van het WK, de gemaakte kosten voor de WK-bid terug te eisen bij de FIFA, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sportbonden door dalende inkomsten vanuit De Lotto-gelden steeds meer knelpunten ondervinden met het op peil houden van het noodzakelijk kader, het op orde houden van de trainersopleidingen, het laten doorgaan van talentenprogramma's en ondersteunen van de gehandicaptensport; overwegende dat daardoor de kwaliteit van de basissportinfrastructuur in Nederland onder druk staat; verzoekt de regering, als de fusie tussen de Staatsloterij en De Lotto van de grond komt en er daardoor extra middelen beschikbaar komen, deze extra middelen beschikbaar te stellen voor onze basissportinfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 132) over alsnog eren van sporters die een medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 132) over alsnog eren van sporters die een medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 143 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 132 Voorgesteld 1 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door dopinggebruik van concurrenten een aantal sporters een (gouden) medaille zijn misgelopen, overwegende dat deze sporters in sommige gevallen alsnog een medaille hebben ontvangen, maar andere sporters door verjaring van het dopinggebruik nooit, overwegende dat deze sporters alsnog de eer verdienen die ze destijds zijn misgelopen, verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om sporters, die op grote evenementen als EK’s, WK’s en Olympische Spelen een (gouden) medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten, alsnog te eren met bijvoorbeeld een ontvangst of een ander symbolisch gebaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 127) over het oormerken van extra middelen voor de basissportinfrastructuur (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 127) over het oormerken van extra middelen voor de basissportinfrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 142 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 127 Voorgesteld 1 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sportbonden door dalende inkomsten vanuit de Lotto gelden steeds meer problemen ondervinden zoals het op peil houden van noodzakelijk kader, het op orde houden van de trainersopleidingen, het laten doorgaan van talentenprogramma’s en ondersteunen van de gehandicaptensport; verzoekt de regering als de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto vertraging oploopt en er overbruggingsgelden beschikbaar worden gesteld aan NOC*NSF, deze middelen geoormerkt worden voor de basissportinfrastructuur; En gaat over tot de orde van de dag. ...