Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

556 resultaten

De Nederlandse vermogensverdeling (Dossier 34000-IX)
De Nederlandse vermogensverdeling Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 Vermogensverdeling, of preciezer: vermogensongelijkheid maakt momenteel veel discussie los. ...

Kabinetsreactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei (Dossier 34000-IX)
Kabinetsreactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 In de procedurevergadering van de vaste commissie van Financiën van 10 december 2014 heeft de Kamer gevraagd om een kabinetsreactie op het OESO-werkdocument «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth». ...

Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko (Dossier 34052)
Bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2015 In mijn brief van 6 mei 20151 heb ik aangegeven dat ik de verwachting had dat binnen enkele weken met Marokko tot een akkoord kon worden gekomen over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen onze beide landen. ...

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016, over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko (Dossier 34052)
Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016, over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2016 Tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 92, Regeling van werkzaamheden) en in de brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 2016 heeft u verzocht om een vervolgbrief over het met Marokko gesloten akkoord1 inzake de aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2016 Op 19 januari 2016 is bij de behandeling van de wet tot opzegging van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen Marokko en Nederland in de Tweede Kamer de motie Van Weyenberg en Yücel1 aangenomen (Handelingen II 2015/16, nr. ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 34052)
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Voorstel van wet (herdruk) (Dossier 34052)
Voorstel van wet (herdruk) Voorstel van wet internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34052)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 8 mei 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 34052)
Nota van wijziging Nota van wijziging internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 18 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 januari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 2 komt te luiden: Artikel 2 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 34052)
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 HERDRUK1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (herdruk) (Dossier 34052)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 HERDRUK1 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT2 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 oktober 2014 en het nader rapport d.d. 10 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko (Dossier 34052)
Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2016 Tijdens het Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen van 8 oktober 2015 (Kamerstuk 26 448, nr. 546) heb ik toegezegd u te informeren over de kosten van de reizen naar Marokko in het kader van onderhandelingen over wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko. ...

Opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (herdruk) (Dossier 34052)
Opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (herdruk) Brief regering ...

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” (Dossier 34052)
Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Op 1 december jl. heeft uw Kamer het verslag vastgesteld (Kamerstuk 34 052, nr. 6) inzake het wetsvoorstel «Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. ...

Bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko (Dossier 34052)
Bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2015 In mijn brief van 23 november 20151 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de technische omzetting van het met Marokko gesloten akkoord in een protocol tot wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. ...

Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag (Dossier 34052)
Nadere toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 In de brief van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2015 (Kamerstuk 34 052, nr. 9) heeft u verzocht om een nadere toelichting te geven op de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen met Marokko over het bilaterale socialezekerheidsverdrag. ...

Informatie over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag (Dossier 34052)
Informatie over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2015 In mijn brief van 17 juni 20151 heb ik aangegeven u uiterlijk 1 september 2015 te informeren over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2015 In mijn brief van 1 september 20151 heb ik aangegeven u te informeren wanneer Nederland en Marokko overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen. ...

Bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko Brief regering internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2015 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2015 heeft u mij verzocht de Kamer te informeren wanneer het voorstel tot wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko aan de Kamer zal worden gezonden. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34195)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging basisonderwijs gezin en kinderen onderwijs en wetenschap sociale zekerheid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 De eerste zin en de aanhef van de tweede zin van het in artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 1.48d, zevende lid, komen te luiden: 7. ...