Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1823 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege (Dossier 33900)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege Verslag van een algemeen overleg ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over Treinkaping De Punt (Dossier 34000-VI)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over Treinkaping De Punt Verslag van een algemeen overleg ...

Bestrijding internationaal terrorisme (Dossier 27925)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over de Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan Verslag van een algemeen overleg openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 479 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2013 De vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 21 maart 2013 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2012 over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 467); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 1 november 2012 houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 468); – de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 24 september 2012 met het verslag van het bezoek van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de Duitse minister van ontwikkelingssamenwerking Niebel aan Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 465); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 19 juli 2012 over de uitkomsten van de Tokioconferentie inzake de economische groei en ontwikkeling van Afghanistan en de Nederlandse beoordeling daarvan en uitvoering van de toezegging gedaan tijdens het AO van 27 juni jl. over de meest recente cijfers van het re-integratieprogramma APRP (Kamerstuk 27 925, nr. 462); – de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 5 juli 2012 over een scholenproject in Afghanistan en mogelijk geconstateerde onregelmatigheden (Kamerstuk 32 605, nr. 106); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 oktober 2012 met een reactie op het verzoek van het lid Van Bommel inzake de beperking van de samenwerking tussen NAVO-troepen en Afghaanse rekruten (Kamerstuk 27 925, nr. 466) – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 2013 over de stand van zaken van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 469); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 maart 2013 over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 471); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 8 maart 2013 met de tussentijdse evaluatie van de politietrainingsmissie in Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 472); – de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20 maart 2013 met het verslag van haar bezoek aan Afghanistan van 16 tot 17 maart 2013 (Kamerstuk 27 925, nr. 473). ...

Seksueel misbruik in de jeugdzorg (Dossier 33435)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over het Rapport commissie Samson Verslag van een algemeen overleg jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 27 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 oktober 2012 betreffende uitkomsten van een gesprek met vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties n.a.v. het rapport van de Commissie Samson (Kamerstuk 33 435, nr. 2) – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake aanbieding rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport (Kamerstuk 33 435, nr. 1); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 december 2012 met reactie op aanbevelingen Commissie Samson (Kamerstuk 33 435, nr. 3); – de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 januari 2013 met lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Commissie Samson en eerste reactie op het rapport (Kamerstuk 33 435, nr. 4). ...

Evaluatie Staatsbosbeheer (Dossier 29659)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 april 2013, over Grondverkoop Verslag van een algemeen overleg natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 115 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 2 april 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken over: – de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 20 maart 2013 houdende de reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over grondverkoop (Kamerstuk 29 659, nr. 99); – de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 28 maart 2013 houdende de reactie op het verzoek van de commissie inzake grondverkoop (Kamerstuk 29 659, nr. 100). ...

Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Dossier 32623)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2013, over de Arabische regio Verslag van een algemeen overleg internationaal internationale samenwerking Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 27 maart 2013 overleg gevoerd met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 22 maart 2013 houdende een reactie op het verzoek van de commissie over de ontwikkelingen in de Arabische regio (Kamerstuk 32 623, nr. ...

Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel (Dossier 29452)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2013, over Tbs Verslag van een algemeen overleg openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 160 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 21 maart 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 14 januari 2013 met de gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 24 587, nr. ...

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (Dossier 21501-02)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over de Raad Buitenlandse Zaken EU Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal Nr. 1252 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 mei 2013 De vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken hebben op 20 maart 2013 overleg gevoerd met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over: – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 maart 2013 met de aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») van 22 en 23 maart 2013 (kamerstuk 21 501-02, nr. 1236); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2013 met de aanbieding van een aanvulling op de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») van 22 en 23 maart 2013 (kamerstuk 21 501-02, nr. 1239); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12 maart 2013 met het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart 2013 (kamerstuk 21 501-02, nr. 1235); – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 maart 2013 met de kabinetsreactie op berichten over mogelijke wapenleveranties door Frankrijk en Verenigd Koninkrijk aan Syrische opstandelingen (kamerstuk 21 501-02, nr. 1237). ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Kredietmarkt (Dossier 33121)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2013, over Kredietmarkt Verslag van een algemeen overleg belasting financiën Nr. 37 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2013 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 20 maart 2013 overleg gevoerd met minister Dijsselbloem van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken over: – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 2 juli 2012 inzake een analyse van De Nederlandsche Bank over de effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33 121, nr. 33); – de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2012 inzake een verslag van een schriftelijk overleg met De Nederlandsche Bank inzake een analyse van de effecten van verschillende maatregelen op balansen en kredietverlening van banken (Kamerstuk 33 121, nr. 36); – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 29 juni 2012 over de bevindingen van De Nederlandsche Bank over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening (Kamerstuk 33 121, nr. 32); – de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 8 oktober 2012 inzake een verslag van een schriftelijk overleg met De Nederlandsche Bank inzake de bevindingen van De Nederlandsche Bank over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening (Kamerstuk 33 121, nr. 35); – de brief van de minister van Financiën d.d. 27 november 2012 met een reactie op het rapport van KPMG Stapeling Regelgeving (Kamerstuk 33 227, nr. 6); – de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 december 2012 inzake de financieringsmonitor waarin de ontwikkelingen van bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32 637, nr. 46); – de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 februari 2013 over alternatieve financieringsvormen (Kamerstuk 32 637, nr. 49); – de brief van de minister van Financiën d.d. 18 maart 2013 met de beantwoording van de vragen van de vaste commissie voor Financiën inzake Deutsche Bank (Kamerstuk 31 789, nr. 42). ...

JBZ-Raad (Dossier 32317)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 december 2014, over de JBZ-Raad van 4 en 5 december 2014 Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal Nr. 268 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 3 december 2014 overleg gevoerd met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 26 november 2014 inzake geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 4-5 december 2014 (Kamerstuk 32 317, nr. 258); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 2 december 2014 inzake laatste stand van zaken agenda JBZ-Raad 4 en 5 december 2014 (Kamerstuk 32 317, nr. ...

Milieuraad (Dossier 21501-08)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2014, over de Milieuraad d.d. 17 december 2014 Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 547 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 4 december 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over: – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 2 december 2014 met de geannoteerde agenda van de EU Milieuraad van 17 december 2014 alsmede de appreciatie van de brief van de voorzitter en eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie inzake het heroverwegen van bestaande en nog in behandeling zijnde (door de Kamer als prioritair aangemerkte) dossiers (Kamerstuk 21 501-08, nr. 537); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 11 november 2014 houdende het verslag van de EU-Milieuraad gehouden op 28 oktober 2014 (Kamerstuk 21 501-08, nr. 535); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 28 oktober 2014 met de appreciatie van het RIVM-rapport en de stand van zaken van microplastics en geneesmiddelen (Kamerstuk 27 625, nr. 329); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 oktober 2014 betreffende het fiche Verordening emissiegrenswaarden verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (Kamerstuk 22 112, nr. 1926). ...

Nederlandse deelname aan vredesmissies (Dossier 29521)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 december 2014, over de Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015 Verslag van een algemeen overleg internationaal militaire missies Nr. 286 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 februari 2015 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 17 december 2014 overleg gevoerd met Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2014 houdende een artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015 (Kamerstuk 29 521, nr. 267); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 december 2014 met een lijst van vragen en antwoorden over de artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan antipiraterijmissies 2015 (Kamerstuk 29 521, nr. 278); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 28 februari 2014 met de stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en NAVO-missies (Kamerstuk 32 706, nr. 60); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 3 juni 2014 met antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en NAVO-missies (Kamerstuk 32 706, nr. 67); – de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 30 september 2014 houdende de aanbieding van de EU-strategie voor de Golf van Guinee (Kamerstuk 31 787, nr. 12). ...

Luchtvaartbeleid (Dossier 31936)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2014, over Luchtvaart Verslag van een algemeen overleg luchtvaart verkeer Nr. 257 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 26 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over luchtvaart. ...

Behoeftestelling vervanging F-16 (Dossier 26488)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Verwerving F-35 Verslag van een algemeen overleg defensie internationaal Nr. 425 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Economische Zaken hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 september 2016 met de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 416); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 met de beantwoording van vragen van de commissie over de zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 419); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 21 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project F-35 zelfbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 26 488, nr. 417); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 oktober 2016 inzake de DMP A-brief over het project Middellange tot langeafstandsraket voor de F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 418); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 24 november 2016 inzake uitstel toezending reactie over de brief van de United States Senate Committee on Armed Services (Kamerstuk 26 488, nr. 420); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 30 november 2016 inzake reactie op een memo van de Amerikaanse DOT&E over het F-35-programma en de ontwikkelingen in Canada (Kamerstuk 26 488, nr. ...

Mobiliteitsbeleid (Dossier 31305)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2016, over Elektrisch rijden Verslag van een algemeen overleg verkeer weg Nr. 227 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben op 7 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 6 juni 2016 inzake de uitvoering van de motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren (Kamerstuk 32 800, nr. 43); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 29 juni 2016 inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren (Kamerstuk 33 043, nr. 70); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 15 april 2016 met de reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (Kamerstuk 30 196, nr. 449) (Kamerstuk 33 043, nr. 68); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2016 inzake de ontwikkelingen van elektrisch vervoer (Kamerstuk 31 305, nr. 216); − de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 november 2016 met de visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer (Kamerstuk 31 305, nr. 219). ...

Openbaar vervoer (Dossier 23645)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid verkeer Nr. 641 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: − de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 15 september 2016 met de voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de eerste helft van 2016 (Kamerstuk 23 645, nr. ...

Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (Dossier 31524)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2016, over Financiering en verkoop van het Vakcollege Verslag van een algemeen overleg beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 306 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2016 met aanvullende informatie over het traject De Werkschool en de consultant naar aanleiding van verzoek van het lid Rog (Kamerstuk 31 524, nr. 304); − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 april 2016 met antwoorden op aanvullende vragen van de commissie over de vakcolleges (Kamerstuk 31 524, nr. 289). ...

Bedrijfslevenbeleid (Dossier 32637)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2016, over het Techniekpact Verslag van een algemeen overleg economie ondernemen Nr. 273 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2017 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 8 december 2016 overleg gevoerd met de heer Kamp, Minister van Economische Zaken, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken d.d. 4 maart 2016 inzake de toespraak over de Staat van de Economie 2016 (Kamerstuk 32 637, nr. ...

Internationalisering van het onderwijs (Dossier 22452)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Internationalisering Verslag van een algemeen overleg onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – de voortgangsbrief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 september 2016 «De waarde(n) van de wereld» over de internationale dimensie van ho en mbo (Kamerstuk 22 452, nr. ...

Problematiek rondom asbest (Dossier 25834)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Externe veiligheid en asbest Verslag van een algemeen overleg natuur en milieu stoffen Nr. 117 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 januari 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 december 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over: − de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 4 juli 2016 met de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid (Kamerstuk 26 956, nr. ...