Zoeken


Partij
SGP 587
PvdA 586
CU 412
CDA 347
D66 307
Meer...
GL 305
VVD 273
PvdD 96
PVV 85
DENK 51
SP 41
50PLUS 39
BBB 28
Volt 25
FVD 16
Fractie Den Haan 16
BIJ1 14
BVNL 11
Omtzigt 10
EénNL 9
Datum
Van:
Tot:

Partij
SGP 587
PvdA 586
CU 412
CDA 347
D66 307
Meer...
GL 305
VVD 273
PvdD 96
PVV 85
DENK 51
SP 41
50PLUS 39
BBB 28
Volt 25
FVD 16
Fractie Den Haan 16
BIJ1 14
BVNL 11
Omtzigt 10
EénNL 9
Datum
Van:
Tot:

587 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. ...

Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bereiken van overeenstemming tussen artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de memorie van toelichting (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bereiken van overeenstemming tussen artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de memorie van toelichting Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de definitie van «algemene voorziening» de zinsnede «het versterken van zelfredzaamheid en participatie, of op opvang» vervangen door: maatschappelijke ondersteuning. ...

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 6 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat er voor mensen integraal maatwerk over stelsels heen georganiseerd wordt, maar dat dit niet automatisch van de grond komt door de mogelijk tegenstrijdige financiële belangen van verzekeraars en gemeenten; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken hoe verzekeraars en gemeenten hun budgetten onderling kunnen verschuiven, zodat substitutie van zorg en ondersteuning mogelijk wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van der Staaij over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 10 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2, eerste lid, wordt na «melding is gedaan» ingevoegd: en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...