Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

27 resultaten

Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Krol c.s. over intrekking van het wetsvoorstel (#:-)
Motie van het lid Krol c.s. over intrekking van het wetsvoorstel Motie bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KROL C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 11 over het overgangsrecht en de referendabiliteit (#:-)
Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 11 over het overgangsrecht en de referendabiliteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Özütok c.s. ter vervanging van nr. 9 over de referendabiliteit (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Özütok c.s. ter vervanging van nr. 9 over de referendabiliteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÖZÜTOK C.S. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting (Dossier 35028)
Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 7 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting (Dossier 35028)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 7 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud (Dossier 35000-IV)
Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. ...

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief (Dossier 35093)
Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HIJINK C.S. ...

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen (Dossier 35122)
Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen Motie recht strafrecht Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. ...

Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35332)
Brief van het lid Emiel van Dijk c.s. met het verzoek om het verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie emigratie immigratie migratie en integratie Nr. 3 BRIEF VAN HET LID EMIEL VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (t.v.v. 35570-XIII-16) (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (t.v.v. 35570-XIII-16) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (Dossier 35570-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...