Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2352 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de documentaires over Alicia, Rotjochies en Jason laten zien dat kinderen te vaak uit hun huis en gezin worden gehaald, zonder goed plan om hen vervolgens verder te helpen; constaterende dat kinderen geplaatst worden binnen de gesloten jeugdhulp, maar vervolgens geen adequate behandeling krijgen; verzoekt de regering te komen met plannen om: – te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen; – in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur; – het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vraag naar (lichte) jeugdhulp in theorie oneindig is; constaterende dat de middelen in termen van geld en beschikbare professionals niet oneindig zijn; constaterende dat mondige ouders de weg weten en professionele hulp regelen voor kleine problemen; constaterende dat gezinnen en kinderen met ingewikkelde problemen niet altijd de juiste hulp krijgen; van oordeel dat, als we willen dat complexe hulp goed en snel beschikbaar is, geld en professionals niet ingezet moeten worden voor klein leed, maar voor echte problemen; verzoekt de regering in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de VNG versneld werk te maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 115 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 33900)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 december 2013 en het nader rapport d.d. 18 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Dossier 33949)
Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan van zowel DNB als de AFM1 op ons initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33949)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 januari 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33949)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «kredietuitzettingen» vervangen door: kapitaalvereisten. ...

Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening (Dossier 33949)
Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening Motie financieel toezicht financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT Voorgesteld 19 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nederlandse mkb in vergelijking met andere landen erg afhankelijk is van bankkrediet en de financiering van het mkb door banken de afgelopen jaren een enorm knelpunt is gebleken; overwegende dat kredietunies de potentie hebben een belangrijke rol te spelen in de financiering van het mkb, en bovendien de afhankelijkheid van het mkb van banken kunnen verminderen; constaterende dat de opstartkosten van kredietunies liggen tussen de € 50.000 en € 100.000 en dat dit voor beginnende kredietunies een flinke hap neemt uit hun liquiditeit en solvabiliteit; overwegende dat het belangrijk is dat kredietunies nu een vliegende start krijgen; verzoekt de regering, te bezien hoe aan beginnende kredietunies de eerste paar jaar een gericht opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening kan worden verstrekt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33949)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Voorstel van wet (Dossier 33949)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...