Zoeken


Partij
BBB 71
PvdA 71
GL 37
CDA 31
CU 28
Meer...
SGP 28
PvdD 26
Volt 24
D66 19
VVD 19
BIJ1 18
Fractie Den Haan 18
DENK 15
PVV 13
BVNL 11
EénNL 11
JA21 11
NSC 8
Omtzigt 8
SP 8
Datum
Van:
Tot:

Partij
BBB 71
PvdA 71
GL 37
CDA 31
CU 28
Meer...
SGP 28
PvdD 26
Volt 24
D66 19
VVD 19
BIJ1 18
Fractie Den Haan 18
DENK 15
PVV 13
BVNL 11
EénNL 11
JA21 11
NSC 8
Omtzigt 8
SP 8
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Arib c.s. over dezelfde toegang tot het Kamergebouw voor oud-Kamerleden als voor lobbyisten met een vaste toegangspas Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID ARIB C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over het verhogen van het minimumloon naar €14 per uur (t.v.v. 35925-XV-72) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 81 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over het volledig compenseren van gedupeerden die eigen geld hebben moeten investeren in het versterkingstraject (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over het volledig compenseren van gedupeerden die eigen geld hebben moeten investeren in het versterkingstraject Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over regelen dat ook particuliere huurders boven de liberalisatiegrens recht hebben op de tegemoetkoming van €750 (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over regelen dat ook particuliere huurders boven de liberalisatiegrens recht hebben op de tegemoetkoming van €750 Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over verschillen in de beoordeling van schades voortaan in het voordeel van gedupeerden afhandelen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over verschillen in de beoordeling van schades voortaan in het voordeel van gedupeerden afhandelen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over geen verhoging van de gaswinning in de komende winter (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over geen verhoging van de gaswinning in de komende winter Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over wettelijk regelen dat de gaswinning uit het Groningerveld per 1-10-2022 stopt (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Beckerman c.s. over wettelijk regelen dat de gaswinning uit het Groningerveld per 1-10-2022 stopt Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over het inzetten van veteranen voor jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over het inzetten van veteranen voor jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de stagevergoeding voor alle mbo'ers aan laten sluiten bij die van de rijksstagiairs (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de stagevergoeding voor alle mbo'ers aan laten sluiten bij die van de rijksstagiairs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over concrete voorbereidingen voor het verbeteren van het studentenwelzijn Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...