Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het beleid ten aanzien van Cuba (Dossier 33750-V)
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het beleid ten aanzien van Cuba Brief regering begroting financiën Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 januari 2014 Graag bied ik u hierbij een reactie aan op het verzoek van het lid Omtzigt om een brief over het beleid ten aanzien van Cuba aan de vooravond mijn bezoek aan dat land. ...

Reactie op het verzoek om informatie over de situatie in Turkije (Dossier 33750-V)
Reactie op het verzoek om informatie over de situatie in Turkije Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 januari 2014 Deze brief is een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 30 december 2013, om informatie over de situatie in Turkije en om daarbij verschillende punten te betrekken. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2013 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Kabinetsreactie op het AIV-rapport "Criminaliteit, corruptie en instabiliteit" (Dossier 33750-V)
Kabinetsreactie op het AIV-rapport "Criminaliteit, corruptie en instabiliteit" Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2014 Hierbij bieden wij u een afschrift aan van de kabinetsreactie op het AIV-rapport No. 85 met als titel «Criminaliteit, corruptie en instabiliteit. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op rapport nr. 85 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) getiteld “Criminaliteit, corruptie en instabiliteit. Een verkennend advies” (Dossier 33750-V)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op rapport nr. 85 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) getiteld “Criminaliteit, corruptie en instabiliteit. ...

Uitstel toezending van de toegezegde brief over ‘Budget Internationale Veiligheid’ (Dossier 33750-V)
Uitstel toezending van de toegezegde brief over ‘Budget Internationale Veiligheid’ Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 juni 2014 Referte mijn toezegging tijdens het nota overleg «Budget Internationale Veiligheid» van 11 november 2013 (Kamerstuk 33 750 V, nr. 55), wil ik, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie, uw Kamer informeren dat de brief over de bestedingen in het kader van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) zal worden gecombineerd met de voor eind september toegezegde brief over de geïntegreerde benadering (toezegging tijdens nota overleg «Budget Internationale Veiligheid» van 11 november 2013). ...

Nederlandse betrekkingen met Rusland (Dossier 33750-V)
Nederlandse betrekkingen met Rusland Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2013 Met het oog op het Algemeen Overleg over Rusland op 30 oktober a.s. en het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 3 oktober jl. evenals de aanvullende verzoeken gedaan tijdens het AO van 17 oktober jl. over het incident met een Nederlandse diplomaat in Moskou, stuur ik u hierbij een brief over de Nederlandse betrekkingen met Rusland. ...

Verslag van het bezoek aan Cuba van 5-7 januari 2014 (Dossier 33750-V)
Verslag van het bezoek aan Cuba van 5-7 januari 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Graag bied ik u hierbij het verslag aan van mijn bezoek aan Cuba, dat plaatsvond van 5-7 januari 2014. ...

AIV-advies ‘De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking’ (Dossier 33750-V)
AIV-advies ‘De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking’ Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2014 Hierbij bied ik u aan het AIV-advies «De rechtsstaat: waarborg voor Europese burgers en fundament van Europese samenwerking»1. ...

Voortgang onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 (Dossier 33750-V)
Voortgang onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2014 Naar aanleiding van uw verzoek om een brief over de voortgang van het onderzoek naar de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 wil ik u als volgt informeren. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een halvering van de voorgenomen bezuiniging op het postennetwerk in het jaar 2014 bewerkstelligt (Dossier 33750-V)
Amendement van het lid Sjoerdsma c.s. dat een halvering van de voorgenomen bezuiniging op het postennetwerk in het jaar 2014 bewerkstelligt Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen van de Nuclear Security Summit (NSS) 2014 (Dossier 33750-V)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen van de Nuclear Security Summit (NSS) 2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld op 19 maart 2014 Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken bestond bij vijf fracties de behoefte de Minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen voor te leggen inzake de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken over de voortgang ten aanzien van de voorbereidingen van de Nuclear Security Summit (NSS) 2014 (Kamerstuk 33 750 V, nr. ...

AIV-advies ‘Azië in opmars: Strategische betekenis en gevolgen’ (Dossier 33750-V)
AIV-advies ‘Azië in opmars: Strategische betekenis en gevolgen’ Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2014 Hierbij bieden we u aan het AIV-advies «Azië in opmars: Strategische betekenis en gevolgen»1. ...

Terugblik Nederland-Ruslandjaar 2013 (Dossier 33750-V)
Terugblik Nederland-Ruslandjaar 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014 Hierbij treft u een overzicht van het verloop en de resultaten van het Nederland-Ruslandjaar 2013 (NLRF2013). ...

Evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2011 tot en met september 2012 (Dossier 33750-V)
Evaluatie van het FOL-verdrag over de periode oktober 2011 tot en met september 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2014 Mede namens de Minister van Defensie bied ik u hierbij de jaarlijkse evaluatie aan van het zogenoemde FOL-verdrag over de periode oktober 2011 tot en met september 20121. ...

Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 5-6 december 2013 (Dossier 33750-V)
Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 5-6 december 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2013 Op 5 en 6 december a.s. komen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de 57 deelnemende staten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) bijeen in Kiev. ...

Incident met een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 (Dossier 33750-V)
Incident met een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2013 Naar aanleiding van het incident met een Nederlandse diplomaat in Moskou op 15 oktober wil ik u als volgt informeren. ...

Evaluatie FOL-verdrag over de periode oktober 2012 tot en met september 2013 (Dossier 33750-V)
Evaluatie FOL-verdrag over de periode oktober 2012 tot en met september 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2014 Mede namens de Minister van Defensie bied ik u hierbij de jaarlijkse evaluatie aan van het FOL-verdrag over de periode oktober 2012 tot en met september 20131. ...

Huidige stand van zaken rond het Greenpeace-schip Arctic Sunrise (Dossier 33750-V)
Huidige stand van zaken rond het Greenpeace-schip Arctic Sunrise Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2013 Naar aanleiding van het verzoek van het lid Van Tongeren gedaan op 1 oktober jl., het aanvullende verzoek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken gedaan op 3 oktober jl., en de ontwikkelingen sinds mijn brief van 25 september jl. ...

Herziene sanctieregeling Iran 2012 (Dossier 33750-V)
Herziene sanctieregeling Iran 2012 Brief regering begroting financiën Nr.13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2013 Hierbij stuur ik u ter informatie, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de herziene sanctieregeling Iran 20121. ...