Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

56 resultaten

Kennisgeving ontwerpbesluit tot aanpassing van het Vuurwerkbesluit en enkele andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2007/23/EG (pyrotechnische artikelen) (Dossier 31700-XI)
Kennisgeving ontwerpbesluit tot aanpassing van het Vuurwerkbesluit en enkele andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2007/23/EG (pyrotechnische artikelen) Brief regering begroting financiën natuur en milieu stoffen voeding zorg en gezondheid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 99BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 juli 2009Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 15 juli 2009. ...

Voornemen om de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) te moderniseren (Dossier 31700-XI)
Voornemen om de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) te moderniseren Brief regering begroting economie financiën natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 84BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 mei 2009Hierbij wil ik u graag informeren over mijn voornemen om de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) te moderniseren.De SMOM is het instrument dat maatschappelijke organisaties in staat stelt tot volwaardige deelname aan het publieke debat over duurzame ontwikkeling en milieu. ...

Zuidas (Dossier 31700-XI)
Zuidas Brief regering begroting bouwnijverheid economie financiën organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 64BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008Bij deze informeer ik u graag mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en de minister van Financiën, over de benoeming van een rijksvertegenwoordiger voor het project Zuidas. ...

Ruimte voor Olympische plannen (Dossier 31700-XI)
Ruimte voor Olympische plannen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën sport 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 4BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2008Nu veel Nederlandse sporters terug zijn uit Beijing en anderen zich opmaken voor de Paralympische Spelen, is er aanleiding om vooruit te kijken naar mogelijke Olympische Plannen van Nederland. ...

Reactie op het Waddenpuntenplan van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (Dossier 31700-XI)
Reactie op het Waddenpuntenplan van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 18BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 november 2008In de brief van de griffier van de vaste kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 mei 2008 (08-VROM-B-032) werd mij gevraagd u te informeren over mijn reactie op het Waddenpuntenplan van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. ...

Toelichting bij de Nota van wijziging (Dossier 31700-XI)
Toelichting bij de Nota van wijziging Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 13BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2008Hierbij bied ik u de Nota van wijziging voor de VROM-begroting 2009 aan (Kamerstuk 31 700 XI, nr. 14). ...

Motie Spies c.s. over het aansluiten van de criteria voor duurzaam inkopen bij gangbare keurmerken (Dossier 31700-XI)
Motie Spies c.s. over het aansluiten van de criteria voor duurzaam inkopen bij gangbare keurmerken Motie begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de minister van VROM de motie-Spies c.s. van 2 april jl. (30 196, nr. ...

Stand van zaken moties en toezeggingen VROM (Dossier 31700-XI)
Stand van zaken moties en toezeggingen VROM Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2009Conform mijn toezegging tijdens het AO Moties & Toezeggingen op 25 juni 2008 (kamerstuk 31 200 XI, nr. 141) zend ik u bijgaand de overzichten van de stand van zaken van de op dit moment nog openstaande toezeggingen op het gebied van ruimte en milieu, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de door uw Kamer aangenomen moties op de genoemde beleidsterreinen waarvan de uitvoering nog onderhanden is1. ...

Doelgroepbeleid Milieu en Industrie, Samenvattende Jaarrapportage 2007 (Dossier 31700-XI)
Doelgroepbeleid Milieu en Industrie, Samenvattende Jaarrapportage 2007 Brief regering begroting financiën natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 103BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 augustus 2009Met deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van de Samenvattende Jaarrapportage 2007 van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie (DMI)1 (R081 204a), opgesteld door FO-Industrie in opdracht van VROM. ...

Aanvullende informatie over de voorgestelde wijziging artikelstructuur begroting 2010 VROM (XI) (Dossier 31700-XI)
Aanvullende informatie over de voorgestelde wijziging artikelstructuur begroting 2010 VROM (XI) Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 97BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 juli 2009In mijn brief van 22 juni jl. ...

Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad (Dossier 31700-XI)
Motie Madlener en Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad Motie begroting bouwnijverheid economie financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 33MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN VERMEIJVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het slecht gesteld is met het aantal vrije bouwkavels voor particuliere woningen, vooral in de Randstad;overwegende, dat vele burgers dromen van een eigen huis bouwen en dat de wachtlijsten voor betaalbare kavels vaak zeer lang zijn;overwegende, dat de bouw van woningen terug dreigt te vallen vanwege de economische crisis en dat het beschikbaar zijn van betaalbare vrije kavels mensen kan verleiden om te investeren in een nieuwe woning;overwegende, dat de zeer schaarse vrije kavels overwegend in de allerhoogste prijsklasse vallen, terwijl de kostprijs voor vrije kavels helemaal niet zo hoog hoeft te zijn;verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens,en gaat over tot de orde van de dag.MadlenerVermeij ...

Motie Vermeij c.s. over robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen (Dossier 31700-XI)
Motie Vermeij c.s. over robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 29MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voor de aanpak van de verrommeling herstructurering van verouderde bedrijventerreinen essentieel is;constaterende, dat de minister van VROM grote ambities heeft op dit terrein doordat zij 1000 ha tot 1500 ha per jaar wil herstructureren;constaterende, dat de benodigde middelen hiervoor niet op de VROM-begroting 2009 zijn opgenomen;verzoekt de regering op korte termijn te komen met een voorstel voor een robuuste financiering voor herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen, waarin ook provincies, gemeenten en bedrijfsleven bijdragen;verzoekt de regering een methodiek te ontwikkelen waarmee verevening kan plaatsvinden vanuit nieuwe bedrijventerreinen, zodat deze bijdragen aan de herstructurering van oude bedrijventerreinen,en gaat over tot de orde van de dag.VermeijWiegman-van Meppelen ScheppinkVan HeugtenVendrik ...

Motie vermeij c.s. over het expliciet opnemen van schoolpleinen in het Activiteitenbesluit (Dossier 31700-XI)
Motie vermeij c.s. over het expliciet opnemen van schoolpleinen in het Activiteitenbesluit Motie begroting financiën geluid natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 31MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, het maatschappelijk belang van schoolpleinen en de vérstrekkende gevolgen van het voldoen aan standaardgeluidswaarde zolang schoolpleinen niet expliciet zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit;constaterende, dat bij het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer het buiten beschouwing laten van het (stem-)geluid van gebruikers schoolpleinen nog expliciet was opgenomen in de toelichting en deze nu uit de memorie van toelichting bij het Activiteitenbesluit zijn verdwenen;constaterende, dat er schoolpleinen in Nederland zijn die grenzen aan woningen en onder de definitie van binnenplein kunnen vallen;constaterende, dat binnenpleinen gevoelige bestemmingen zijn, in welke gevallen al snel de norm van geluidsoverlast wordt overtreden;verzoekt de regering schoolpleinen expliciet in het Activiteitenbesluit op te nemen, zoals ook is gebeurd met sport- en recreatieactiviteiten,en gaat over tot de orde van de dag.VermeijBoelhouwerSpiesWiegman-van Meppelen ScheppinkVendrik ...

Motie Vermeij c.s. over technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring (Dossier 31700-XI)
Motie Vermeij c.s. over technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 30MOTIE VAN HET LID VERMEIJ C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat vanwege de huidige normstelling inzake verstoringsgebieden rondom radarstations er in grote gebieden geen hoogbouw boven 45 meter mogelijk is en ook de mogelijkheid tot plaatsing van windmolens, zowel op land als op zee, sterk wordt beperkt;draagt de regering op te zoeken naar technische oplossingen ter vermindering van radarverstoring, teneinde meer ruimte te bieden aan wenselijke hoogbouw, duurzame energie-initiatieven en het overige beleid uit de Nota Ruimte,en gaat over tot de orde van de dag.VermeijVan HeugtenWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Motie Neppérus/Samsom over een vermindering van de geluidsoverlast van de AWACS-vluchten met 35% (Dossier 31700-XI)
Motie Neppérus/Samsom over een vermindering van de geluidsoverlast van de AWACS-vluchten met 35% Motie begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 78MOTIE VAN DE LEDEN NEPPÉRUS EN SAMSOMVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat:– de motie Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. ...

Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen (Dossier 31700-XI)
Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen Motie begroting bouwnijverheid economie financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 42MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat bij het streven naar de doelen voor binnenstedelijk bouwen vaak wordt gekozen om te bouwen in groene gebieden in en om de stad;overwegende, dat met hoger bouwen – bijvoorbeeld door een aantal extra etages bij nieuwbouw te realiseren – de doelstellingen ook dichterbij kunnen komen;van mening, dat groen in de stad zo veel mogelijk moet worden behouden;verzoekt de regering bij gemeenten te bevorderen dat zij de doelstellingen binnenstedelijk bouwen zo min mogelijk ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen, en meer werk maken van hoger binnenstedelijk bouwen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikVermeij ...

Kabinetsreactie op de Milieubalans 2008 (Dossier 31700-XI)
Kabinetsreactie op de Milieubalans 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 5BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 september 2008Hierbij bied ik u de kabinetsreactie aan op de Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving.De Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) – als opvolger van het onlangs met het Ruimtelijk Planbureau samengevoegde Milieuen Natuurplanbureau (MNP) – schetst de toestand en de trends in het milieu, en de invloed van het beleid en van de maatschappelijke ontwikkelingen hierop.In deze reactie gaat het kabinet in op de constateringen en conclusies van het PBL.Het kabinet onderschrijft de conclusie van het PBL dat het Europese milieubeleid succesvol en effectief is, maar onderstreept tevens dat bijzondere Nederlandse zaken (hoge bevolkingsdichtheid, concentratie van economische activiteiten op een klein gebied) het ontwikkelen van specifiek nationaal beleid rechtvaardigen. ...

Reactie op verzoek toezending brieven begrotingsbehandeling VROM (Dossier 31700-XI)
Reactie op verzoek toezending brieven begrotingsbehandeling VROM Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2008De vaste commissie voor VROM heeft mij na haar procedurevergadering van 23 oktober jl. verzocht de Kamer alle relevante informatie ten behoeve van de behandeling van de VROM-begroting 2009 uiterlijk een week van tevoren te doen toekomen.Hierbij moet ik u helaas berichten dat u over de volgende dossiers later, doch zo spoedig mogelijk voor de begrotingsbehandeling VROM, geïnformeerd wordt. ...

Motie Spies c.s. over een budget voor ondersteuning van de expeditie Himalaya Alert (Dossier 31700-XI)
Motie Spies c.s. over een budget voor ondersteuning van de expeditie Himalaya Alert Motie begroting financiën lucht natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 52MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat langjarig ambitieus klimaatbeleid noodzakelijk is en dat daarvoor een brede in de samenleving gewortelde beweging op gang gebracht moet worden;overwegende, dat er goede initiatieven zijn die deze beweging kunnen ondersteunen;overwegende, dat de expeditie Himalaya Alert de gevolgen van klimaatverandering voor een breed en overwegend jong publiek zichtbaar maakt;overwegende, dat deze expeditie past in de doelen van het klimaatbeleid;verzoekt de regering om binnen artikel 3 van de VROM-begroting een budget beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de expeditie Himalya Alert,en gaat over tot de orde van de dag.SpiesBoelhouwerWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Nadere toelichting op de voorgestelde wijziging artikelstructuur VROM (Dossier 31700-XI)
Nadere toelichting op de voorgestelde wijziging artikelstructuur VROM Brief regering begroting financiën 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 juni 2009Tijdens het AO-Jaarverslag van 24 juni jl. zijn er vragen aan mij gesteld over de door mij voorgestelde nieuwe artikelstructuur van de VROM-begroting 2010. ...