Zoeken


Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties (Dossier 36377)
Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties Motie bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MUTLUER Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het ontoegankelijk maken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen zelfregulering en de bestuursrechtelijke aanpak in elkaars verlengde komen te liggen; van mening dat als het niet lukt om na een melding materiaal op vrijwillige basis ontoegankelijk te maken, de bestuursrechtelijke aanpak zo snel als mogelijk moet worden ingezet; van mening dat er daarom in de afstemming tussen Offlimits en de ATKM geen organisatorische hindernissen mogen zijn; verzoekt de regering om binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet te onderzoeken of en in hoeverre het feit dat er sprake is van twee organisaties belemmerend werkt voor het snel ontoegankelijk maken en die belemmeringen dan weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) (Dossier 36128)
Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16) Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID IDSINGA C.S. ...