Zoeken


Partij
PvdA 16205
GL 2549
CDA 2336
VVD 2129
D66 1891
Meer...
CU 1468
SP 1017
SGP 664
PvdD 500
PVV 395
GroenLinks-PvdA 276
DENK 210
50PLUS 148
Volt 89
BBB 71
BIJ1 48
NSC 36
Fractie Den Haan 33
Omtzigt 28
FVD 27
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 16205
GL 2549
CDA 2336
VVD 2129
D66 1891
Meer...
CU 1468
SP 1017
SGP 664
PvdD 500
PVV 395
GroenLinks-PvdA 276
DENK 210
50PLUS 148
Volt 89
BBB 71
BIJ1 48
NSC 36
Fractie Den Haan 33
Omtzigt 28
FVD 27
Datum
Van:
Tot:

16422 resultaten

Middeleeuwse “belastingheffing”
Vragen van het lid Heijnen (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over middeleeuwse «belastingheffing» (ingezonden 8 augustus 2012). ...

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn
Vragen van de leden Spekman (PvdA), Schouw (D66), Gesthuizen (SP), Dibi (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin in een individuele zaak gevangenisstraf wegens illegaal verblijf strijdig wordt geacht met de Terugkeerrichtlijn (ingezonden 2 mei 2011). ...

Illegale houtexport vanuit Madagaskar
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over illegale houtexport vanuit Madagaskar (ingezonden 2 mei 2011). ...

De verslechterende mensenrechtensituatie voor mensenrechtenverdedigers in Mexico
Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de verslechterende mensenrechtensituatie voor mensenrechtenverdedigers in Mexico (ingezonden 16 september 2011). ...

Aanbestedingen van donorlanden die grotendeels bij de dondorlanden zelf terecht komen
Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over aanbestedingen van donorlanden die grotendeels bij de donorlanden zelf terecht komen (ingezonden 16 september 2011). ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IIB)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Voorstel van wet (Dossier 34000-IIB)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 16 september 2014 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk) (Dossier 34000-IIB)
Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk) Brief regering ...

Lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 In het begrotingsdebat van 1 oktober jl. heb ik uw Kamer een brief toegezegd over de in juni door Nederland middels lopende inschrijving verstrekte lening aan de regering van Curaçao ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis (Handelingen II 2014/15, nr. 8, debat over de Begroting Koninkrijksrelaties). ...

Voortgang Project Duradero (Dossier 34000-IV)
Voortgang Project Duradero Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In de reactie op de vragen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in het kader van het voorbereidend onderzoek van het voorstel van wet, houdende de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV), heb ik toegezegd u nader te informeren over de voortgang van het project Duradero (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 6). ...

Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba (Dossier 34000-IV)
Reactie op het eindrapport van het College Financieel Toezicht (Cft) overheidsfinanciën Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2014 De regering van Aruba heeft uw Kamer, alsmede de Eerste Kamer en de ministerraad van Nederland, per brief van 1 oktober jl. geïnformeerd over de aanbieding van de ontwerpbegrotingswijziging 2014 aan de Gouverneur van Aruba. ...

Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba (Dossier 34000-IV)
Inzet van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op verzoek van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2014 De regering van Aruba heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) verzocht om een deskundigenrapport over de ontwerpbegroting 2015, en over eventuele wijzigingen. ...

Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Rapport inzake een onderzoek naar de integriteit van het openbaar bestuur van Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2014 Bijgaand zend ik u het rapport «Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten»1. ...

Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SEGERS Ontvangen 1 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000). ...

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba (Dossier 34000-IV)
Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba Brief regering begroting financiën Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 mei 2015 Hierbij bied ik u de afspraken aan tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba1. ...

Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (Dossier 34000-IV)
Informatie over een enkel onderwerp dat zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2014, over een enkel onderwerp die zich heeft voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begroting 2014 van Koninkrijksrelaties (IV). ...

Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Rentelasten lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2015 In het Algemeen overleg Koninkrijksrelaties van 10 december jl. zijn vragen gerezen over de extra kosten in verband met de lening van het ziekenhuis Curaçao voor het land Curaçao. ...

Integriteit Sint Maarten (Dossier 34000-IV)
Integriteit Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 januari 2015 Hierbij informeer ik u over het besluit van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR) van 30 januari jl. ...

Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Instellingsbesluit commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2014 Op 22 september jl. informeerde ik u over de samenstelling van de commissie evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 5). ...

Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 (Dossier 34000-IV)
Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015-2018 Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2015 Bijgaand treft u aan het meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2015–20181. ...