Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

11796 resultaten

Het bericht dat president Museveni de omstreden anti-homowet heeft ondertekend
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Jasper vanDijk (SP), De Caluwé (VVD), Van Ojik (GroenLinks), Omtzigt (CDA) en Servaes (PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat president Museveni de omstreden anti-homowet heeft ondertekend (ingezonden 26 februari 2014). ...

De Humanitarian Action for Children van Unicef
Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Humanitarian Action for Children van Unicef (ingezonden 26 februari 2014). ...

Het bericht ' Eigen medisch dossier inzien te moeilijk'
Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Eigen medisch dossier inzien te moeilijk» (ingezonden 26 februari 2014). ...

Het bericht ‘Rekentoets niet meetellen’
Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Rekentoets niet meetellen» (ingezonden 26 februari 2014). ...

Het bericht 'aangifte tegen hoofdaannemer centrale RWE/Essent'
Vragen van de leden Hamer en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «aangifte tegen hoofdaannemer centrale RWE/Essent» (ingezonden 27 februari 2014). ...

Moeizame samenwerking tussen 26 Utrechtse gemeenten en Achmea
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Otwin vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over moeizame samenwerking tussen 26 Utrechtse gemeenten en Achmea (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het bericht 'Colombia is geen democratie'
Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Colombia is geen democratie» (ingezonden 3 maart 2014). ...

Meer vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan
Vragen van de leden Ypma en Recourt (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over meer vechtscheidingen door het verplichte ouderschapsplan (ingezonden 3 maart 2014). ...

De rapportage van Brandpunt m.b.t. de weeshuis-industrie in Cambodja
Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de rapportage van Brandpunt over de weeshuis-industrie in Cambodja (ingezonden 4 maart 2014). ...

Chinese schaduwbanken
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over Chinese schaduwbanken (ingezonden 4 maart 2014). ...

Premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers
Vragen van de leden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD) en Mei Li Vos (PvdA) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken over premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers (Ingezonden 4 maart 2014). ...

De loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis
Vragen van de leden Kerstens en Mei LiVos (beiden PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de loonverdubbeling bij het overheidsbedrijf Enexis (ingezonden 4 maart 2014). ...

Het artikel ' 'Militair te snel dupe valse aangifte'
Vragen van de leden Eijsink en Gunal-Gezer (beiden PvdA) aan de minister van Defensie over het artikel «Militair te snel dupe valse aangifte» (ingezonden 5 maart 2014). ...

Het bericht ‘Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd’
Vragen van de leden Fokke en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd» (ingezonden 6 maart 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Fokke en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd» (ingezonden 6 maart 2014) Vraag 1 Kent u de berichten «Adviespunt Klokkenluiders: de ambtenaar is niet goed beschermd» en «Ik wil in de spiegel kunnen kijken»? ...

Het bericht ‘Schoolrendement belangrijker dan leerling’
Vragen van de leden Jadnanansing en Ypma (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Schoolrendement belangrijker dan leerling» (ingezonden 6 maart 2014). ...

Misbruik van camerabeelden
Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over misbruik van camerabeelden (ingezonden 7 maart 2014). ...

Ruzie binnen de perinatale zorg
Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ruzie binnen de perinatale zorg (ingezonden 7 maart 2014). ...

Problemen met foute overschrijvingen met IBAN
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over problemen met foute overschrijvingen met IBAN (ingezonden 7 maart 2014). ...

Het frequentiespectrum voor draadloze microfoons
Vragen van de leden Oosenbrug en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over het frequentiespectrum voor draadloze microfoons (ingezonden 11 maart 2014). ...

Het advies van de Commissie Corbey (Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa) over de dubbeltellingregeling voor geavanceerde biobrandstoffen
Vragen van de leden Bisschop (SGP) en JanVos (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken inzake het advies van de Commissie Corbey (Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa) over de dubbeltellingregeling voor geavanceerde biobrandstoffen (ingezonden 12 maart 2014). ...