Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

13572 resultaten

Het nucleair akkoord met Iran
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Servaes (PvdA), Van der Staaij (SGP), Sjoerdsma (D66) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het nucleair akkoord met Iran (ingezonden 10 april 2015). ...

Vertraging bij de aanleg van een centraal beveiligingssysteem op Schiphol
Vragen van de leden Mei LiVos en Leenders (beiden PvdA) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over vertraging bij de aanleg van een centraal beveiligingssysteem op Schiphol (ingezonden 13 april 2015). ...

Het bericht dat Engeland ruim vijf miljard pond heeft uitgegeven aan wapenexport naar landen die op de zwarte lijst staan wegens mensenrechtenschendingen
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Servaes (PvdA) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Engeland ruim vijf miljard pond heeft uitgegeven aan wapenexport naar landen die op de zwarte lijst staan wegens mensenrechtenschendingen (ingezonden 15 april 2015). ...

Het bericht dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) voornemens is om extra te bezuinigen op het onderwijs
Vragen van de leden Mohandis (PvdA) en Jaspervan Dijk (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) voornemens is om extra te bezuinigen op het onderwijs (ingezonden 16 april 2015). ...

Gebrekkige sociale en maatschappelijke vorming op scholen
Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gebrekkige sociale en maatschappelijke vorming op scholen (ingezonden 16 april 2015). ...

De werkloosheid onder jonge leerkrachten
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de werkloosheid onder jonge leerkrachten (ingezonden 17 april 2015). ...

De uitbreiding van een nertsenfokkerij in Haps (gemeente Cuijk)
Vragen van het lid Van Dekken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de uitbreiding van een nertsenfokkerij in Haps (gemeente Cuijk) (ingezonden 17 april 2015). ...

De aardbevingsbestendigheid van het chemiepark in Delfzijl
Vragen van de leden JanVos, Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over de aardbevingsbestendigheid van het chemiepark in Delfzijl (ingezonden 17 april 2015). ...

De gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij
Vragen van de leden Van Dekken, Wolbert en Leenders (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij (ingezonden 17 april 2015). ...

De compensatie aan vissers op het IJsselmeer
Vragen van het lid Jacobi (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de compensatie aan vissers op het IJsselmeer (ingezonden 17 april 2015). ...

Moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Van Laar (PvdA) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India (ingezonden 20 april 2015). ...

De Burundezen die uit vrees voor mogelijk verkiezingsgeweld naar Rwanda vluchten
Vragen van de leden Van Laar en Servaes (beiden PvdA) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over de Burundezen die uit vrees voor mogelijk verkiezingsgeweld naar Rwanda vluchten (ingezonden 21 april 2015). ...

De voortgang in het gebruik van open data door de Nederlandse overheid.
Vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang in het gebruik van open data door de Nederlandse overheid (ingezonden 21 april 2015). ...

Zware straffen voor journalisten in Egypte
Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over zware straffen voor journalisten in Egypte (ingezonden 21 april 2015). ...

Het in vreemdelingenbewaring nemen van bezetters Maagdenhuis
Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het in vreemdelingenbewaring nemen van bezetters Maagdenhuis (ingezonden 21 april 2015). ...

De inhuur door gemeenten van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoek naar uitkeringsfraude
Vragen van de leden Kerstens en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inhuur door gemeenten van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoek naar uitkeringsfraude (ingezonden 21 april 2015). ...

Het bericht dat de ingrijpende gevolgen van Q-koorts onderschat
Vragen van de leden Van Dekken, Wolbert en Leenders (allen PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de ingrijpende gevolgen van Q-koorts onderschat worden (ingezonden 22 april 2015). ...

De bruine vloot en de mogelijkheden om in Denemarken te varen
Vragen van de leden De Boer (VVD) en Jacobi (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de bruine vloot en de mogelijkheden om in Denemarken te varen (ingezonden 22 april 2015). ...

Vroege schoolselectie
Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over vroege schoolselectie (ingezonden 23 april 2015). ...

Het anti-dumping onderzoek naar de import van Transformatorstaal in de EU
Vragen van de leden Teeven (VVD) en JanVos (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het anti-dumping onderzoek naar de import van Transformatorstaal in de EU (ingezonden 23 april 2015). ...