Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

3330 resultaten

Ecologische braaklegging
Vragen van de leden De Mos en Gerbrands (beide PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ecologische braaklegging (ingezonden 16 september 2011). ...

Misstanden rond het functioneren van de bestuursvoorzitter van het COA
Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over misstanden rond het functioneren van de bestuursvoorzitter van het COA (ingezonden 19 september 2011). ...

Het bericht dat een hoogbejaarde mevrouw uit een verpleeghuis wordt gezet omdat haar zoon klaagde over de kwaliteit van zorg
Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een hoogbejaarde mevrouw uit een verpleeghuis wordt gezet omdat haar zoon klaagde over de kwaliteit van zorg (ingezonden 19 september 2011). ...

Fraude met DigiD
Vragen van de leden Elissen en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over fraude met DigiD (ingezonden 20 september 2011). ...

De betrokkenheid van het regime van de Islamitische Republiek Pakistan bij de recente terreuraanval op de Amerikaanse ambassade in Kabul
Vragen van de leden Kortenoeven en Hernandez (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de betrokkenheid van het regime van de Islamitische Republiek Pakistan bij de recente terreuraanval op de Amerikaanse ambassade in Kabul (ingezonden 20 september 2011). ...

Het bericht TNT baas krijgt 2,6 miljoen
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht TNT baas krijgt 2,6 miljoen (ingezonden 21 september 2011). ...

Het bericht dat de diensten van SOS Arts mogen beginnen
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de diensten van SOS Arts mogen beginnen (ingezonden 22 september 2011). ...

Een waterkrachtcentrale bij Hagestein
Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), Van Veldhoven (D66), Leegte (VVD), Van Tongeren (GL), Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU), Van der Werf (CDA), Van Vliet (PVV), Samsom (PvdA), Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een waterkrachtcentrale bij Hagestein (ingezonden 26 september 2011). ...

Het door ontwikkelingsorganisatie Cordaid ondersteunen van illegale vreemdelingen
Vragen van de leden Driessen en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister voor Immigratie en Asiel over het door ontwikkelingsorganisatie Cordaid ondersteunen van illegale vreemdelingen (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht dat Al Gore een lezing komt geven aan de Rijksuniversiteit van Groningen
Vragen van het lid de Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat Al Gore een lezing komt geven aan de Rijksuniversiteit van Groningen (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht “De uitvaart wordt duur betaald”
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Financiën over het bericht «De uitvaart wordt duur betaald» in de Volkskrant (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht ‘NG hackt telefoons van klanten’
Vragen van de leden Van Bemmel en Elissen (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht «ING hackt telefoons van klanten» (ingezonden 28 september 2011). ...

De relaties tussen Nederland en de Islamitische Republiek Iran
Vragen van de leden Kortenoeven en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de relaties tussen Nederland en de Islamitische Republiek Iran (ingezonden 28 september 2011). ...

Het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen
Vragen van de leden Lucassen en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen (ingezonden 29 september 2011). ...

De onacceptabele voorstellen van de Voorzitter van de Europese Commissie
Vragen van de leden Wilders, Bontes en van Dijck (allen PVV) aan de minister-president over de onacceptabele voorstellen van de Voorzitter van de Europese Commissie (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht dat gemeenten hogere bouwleges vragen door de Wet algemene beginselen omgevingsrecht (Wabo)
Vragen van het lid Van Bemmel (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat gemeenten hogere bouwleges vragen door de Wet algemene beginselen omgevingsrecht (Wabo) (ingezonden 29 september 2011). ...

Het oppakken door de Oezbeekse politie van vier christenen
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Kortenoeven (PVV), Ormel (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het oppakken door de Oezbeekse politie van vier christenen (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht ‘Medicijnkastjes ouderen jaarlijks doorgelicht’
Vragen van de leden Agema en Gerbrands (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Medicijnkastjes ouderen jaarlijks doorgelicht» (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht ‘Verpleegkundigen doen zelden aangifte van geweld’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Verpleegkundigen doen zelden aangifte van geweld» (ingezonden 29 september 2011). ...

Het bericht “Meisje van 5 jaar loopt geslachtsziekte op”
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Meisje van 5 jaar loopt geslachtsziekte op» (ingezonden 3 oktober 2011). ...