Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

3490 resultaten

De veiligheidssituatie van diplomaten in Venezuela
Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie van diplomaten in Venezuela (ingezonden 28 juli 2017). ...

Het bericht " 'Engeland neemt paspoort van 150 Syriëgangers af: 'Britse nationaliteit is geen absoluut recht' "
Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Engeland neemt paspoort van 150 Syriëgangers af: «Britse nationaliteit is geen absoluut recht»» (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Camping Fort Oranje
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over camping Fort Oranje (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Het bericht ‘bezuiniging ouderenzorg nutteloos’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht «bezuiniging ouderenzorg nutteloos» (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran
Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran (ingezonden 3 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren» (ingezonden 7 augustus 2017). ...

Door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie
Vragen van de leden Fritsma en Maeijer (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht dat door een tegenvaller van 400 miljoen de zorgpremie gaat stijgen
Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat door een tegenvaller van 400 miljoen de zorgpremie gaat stijgen (ingezonden 8 augustus 2017). ...

Het bericht “Vaak te laat bij brand”
Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Vaak te laat bij brand» (ingezonden 9 augustus 2017). ...

Het bericht 'Haatsjeik toch actief in Den Haag'
Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Haatsjeik toch actief in Den Haag» (ingezonden 9 augustus 2017). ...

Het bizarre bericht ‘In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis’
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bizarre bericht «In de zorg is gevoel belangrijker dan taalkennis» (ingezonden 10 augustus 2017). ...

het bericht 'Ook NS stopt nu met ‘dames en heren’'
Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Ook NS stopt nu met «dames en heren»» (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Exorbitant reisgedrag van Eurocommissarissen
Vragen van de leden Maeijer en Tony vanDijck (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën over exorbitant reisgedrag van Eurocommissarissen (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Het bericht ’Terreurvader Bunschoten vrij met enkelband’
Vragen van de leden Helder en Markuszower (beiden PVV) aan de Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Terreurvader Bunschoten vrij met enkelband» (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties
Vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan
Vragen van de leden Gerbrands en Agema (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat verpleeghuizen Careyn bijna kopje-onder gaan (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat verhuurmakelaars een manier hebben gevonden om huurders extra op kosten te jagen (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht ‘We horen niets meer van OM’
Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «We horen niets meer van OM» (ingezonden 17 augustus 2017). ...

De berichten 'Gemeente blind' en 'Bilal L. bleek wolf in schaapskleren te zijn'
Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de berichten «gemeente blind» en «Bilal L. bleek wolf in schaapskleren te zijn» (ingezonden 24 augustus 2017). ...

De walgelijke uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Hongarije
Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de walgelijke uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Hongarije (ingezonden 28 augustus 2017). ...