Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

De circulaire economie
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken over de circulaire economie (ingezonden 15 januari 2016). ...

Gewasbeschermingsmiddelen
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over gewasbeschermingsmiddelen (ingezonden 21 januari 2016). ...

Lange(re) wachttijden bij de inspectie Leefomgeving en Transport
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu over lange(re) wachttijden bij de inspectie Leefomgeving en Transport (ingezonden 17 maart 2016). ...

Eventueel achtergebleven medicijnresten in drinkwater
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over eventueel achtergebleven medicijnresten in drinkwater (ingezonden 9 juni 2016). ...

De brief van een Nederlandse politieliaison in Thailand aan de Thaise autoriteiten getiteld “Request for initiating an investigation in Thailand” in de zaak-Van Laarhoven van 14 juli 2014
Vragen van de leden Bergkamp en Sjoerdsma (beiden D66), Recourt (PvdA), Van Nispen (SP), Van Tongeren (GroenLinks), Thieme (Partij voor de Dieren), Van Klaveren (Groep-Bontes/Van Klaveren), Krol (50Plus), Houwers (fractie Houwers) en Klein (fractie Klein) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over de brief van een Nederlandse politieliaison in Thailand aan de Thaise autoriteiten getiteld «Request for initiating an investigation in Thailand» in de zaak-Van Laarhoven van 14 juli 2014 (ingezonden 14 juni 2016). ...

De chip in de kentekenplaat
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de chip in de kentekenplaat (ingezonden 17 juni 2015). ...

De inzameling van verpakkingsmaterialen
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de inzameling van verpakkingsmaterialen (ingezonden 19 juni 2015). ...

Het bericht inzake aanbestedingen van spoorwerkzaamheden rond Schiphol
Vragen van het lid Houwers aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een bericht inzake aanbestedingen van spoorwerkzaamheden rond Schiphol (ingezonden 16 oktober 2015). ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Motie; Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Het bericht van Cumela om voor 24 augustus 2016 duidelijkheid te geven over het verzoek van Cumela voor uitstel van het uitrijverbod mest
Vragen van de leden Geurts (CDA), Lodders (VVD), Graus (PVV), Dik-Faber (ChristenUnie), Dijkgraaf (SGP), Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) en Houwers (Houwers) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht van Cumela om voor 24 augustus 2016 duidelijkheid te geven over het verzoek van Cumela voor uitstel van het uitrijverbod mest (ingezonden 22 augustus 2016). ...

Het jaarlijks betalen om te kunnen reageren op sociale huurwoningen
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het jaarlijks betalen om te kunnen reageren op sociale huurwoningen (ingezonden 8 september 2016). ...

De schadeloosstelling van Kamerleden
Vragen van de leden Van Vliet (Van Vliet) en Houwers (Houwers) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën over de schadeloosstelling van Kamerleden (ingezonden 25 november 2016). ...

WOZ beschikkingen
Vragen van het lid Houwers (Houwers) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over WOZ beschikkingen (ingezonden 2 december 2016). ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 (Dossier 34627)
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 (Dossier 34627)
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 Kamerstuk energie natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Houwers ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden (Dossier 34189)
Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Houwers ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden Kamerstuk belasting financiën verkeer weg Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 9 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7a (herinnering bij verzuim betalen toltarief) 1. ...

Amendement van het lid Houwers dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden (Dossier 34189)
Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15); Amendement; Amendement van het lid Houwers dat regelt dat voorafgaand aan de aanmaning, een betalingsherinnering wordt gezonden Kamerstuk belasting financiën verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID HOUWERS Ontvangen 9 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 7a (herinnering bij verzuim betalen toltarief) 1. ...