Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

365 resultaten

De samenwerking tussen de Haagse politie en een salafistische moskee
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de samenwerking tussen de Haagse politie en een salafistische moskee. ...

De plicht voor politiemedewerkers om rittenboekjes te gaan invullen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de plicht voor politiemedewerkers om rittenboekjes te gaan invullen (ingezonden 5 januari 2015). ...

Het massale vandalisme in Utrecht tijdens de jaarwisseling
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het massale vandalisme in Utrecht tijdens de jaarwisseling (ingezonden 5 januari 2015). ...

De mogelijke overplaatsing van een Belgische lustmoordenaar en verkrachter naar Nederland
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de mogelijke overplaatsing van een Belgische lustmoordenaar en verkrachter naar Nederland (ingezonden 7 januari 2015). ...

Het bericht dat Nederland totaal niet voorbereid is op een terreuraanval
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (VNL) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederland totaal niet voorbereid is op een terreuraanval (ingezonden 8 januari 2015). ...

Het bericht dat een Nederlandse columnist met de dood bedreigd wordt
Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een Nederlandse columnist met de dood bedreigd wordt (ingezonden 9 januari 2015). ...

De plannen de beveiliging van Joodse instellingen per februari te verminderen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de plannen de beveiliging van Joodse instellingen per februari te verminderen (ingezonden 12 januari 2015). ...

Het bericht dat België radicale moslimgevangenen spreidt
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat België radicale moslimgevangenen spreidt (ingezonden 13 januari 2015). ...

Het pleidooi van de AFM voor een opt-out op de verplichte aanvullende pensioenregeling
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pleidooi van de AFM voor een opt-out op de verplichte aanvullende pensioenregeling (ingezonden 14 januari 2015). ...

Het bericht dat Nederland in het vizier is van terreurcellen
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland in het vizier is van terreurcellen (ingezonden 20 januari 2015). ...

De noodzaak van een wijziging van het pensioenstelsel
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de noodzaak van een wijziging van het pensioenstelsel (ingezonden 21 januari 2015). ...

Het uitblijven van excuses voor de passieve houding van de Nederlandse regering ten tijde van de jodenvervolging
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken over het uitblijven van excuses voor de passieve houding van de Nederlandse regering ten tijde van de jodenvervolging (ingezonden 26 januari 2015). ...

Het besluit van de ECB om op grote schaal staatsobligaties op te gaan kopen
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Financiën over het besluit van de ECB om op grote schaal staatsobligaties op te gaan kopen (ingezonden 26 januari 2015). ...

De lage scores van Nederland in de ‘Index of Economic Freedom’
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Financiën over de lage scores van Nederland in de «Index of Economic Freedom» (ingezonden 28 januari 2015). ...

Het voortgaande anti-homogeweld in Amsterdam
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie over het voortgaande anti-homogeweld in Amsterdam (ingezonden 28 januari 2015). ...

De megamoskee in Gouda
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de megamoskee in Gouda (ingezonden 4 februari 2015). ...

EU-steun voor guerrilla’s in Guatemala
Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over EU-steun voor guerrilla’s in Guatemala (ingezonden 5 februari 2015). ...

Het bericht dat bijna twee derde van de gevangenen allochtoon is
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat bijna twee derde van de gevangenen allochtoon is (ingezonden 6 februari 2015). ...

Het bericht dat er een scheidingsmuur wordt gebouwd bij het Goudse moskeecomplex
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er een scheidingsmuur wordt gebouwd bij het Goudse moskeecomplex (ingezonden 9 februari 2015). ...

Het bericht dat de krijgsmacht niet klaar is voor een situatie van oorlogsdreiging
Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Van Klaveren/Bontes) aan de Minister van Defensie over het bericht dat de krijgsmacht niet klaar is voor een situatie van oorlogsdreiging (ingezonden 12 februari 2015). ...