Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

3543 resultaten

De degradatie van de luchthaven van Curaçao
Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de degradatie van de luchthaven van Curaçao (ingezonden 21 september 2011). ...

De gerechtelijke uitspraak die de Staat aansprakelijk stelt voor de dood van drie mannen tijdens de genocide in Srebrenica
Vragen van het lid Peters (GroenLinks), van Bommel (SP), Voordewind (CU), Thieme (PvdD) en Pechtold (D66) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse zaken over de gerechtelijke uitspraak die de Staat aansprakelijk stelt voor de dood van drie mannen tijdens de genocide in Srebrenica (ingezonden 21 september 2011). ...

De strafbaarstelling van illegaliteit
Vragen van de leden Dibi (GroenLinks) en Schouw (D66) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de strafbaarstelling van illegaliteit (ingezonden 22 september 2011). ...

Het bericht ‘Steeds meer weekendrijders zonder alcohol de weg op’
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Steeds meer weekendrijders zonder alcohol de weg op» (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht ‘Kabinetsplannen bemoeilijken ouderenzorg’
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Kabinetsplannen bemoeilijken ouderenzorg» (ingezonden 23 september 2011). ...

De gebruikelijke werkwijze bij het ontdekken en herstellen van fouten van het personeel bij de Belastingdienst/Toeslagen
Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over de gebruikelijke werkwijze bij het ontdekken en herstellen van fouten van het personeel bij de Belastingdienst/Toeslagen (ingezonden 23 september 2011). ...

Het bericht ‘Zorgkantoren negeren zzp-ers voor AWBZ-zorg’
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorgkantoren negeren ZZP-ers voor AWBZ-zorg» (ingezonden 23 september 2011). ...

Het gebruik van sociale media door gemeenten
Vragen van het lid El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van sociale media door gemeenten (ingezonden 23 september 2011). ...

Een waterkrachtcentrale bij Hagestein
Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), Van Veldhoven (D66), Leegte (VVD), Van Tongeren (GL), Wiegman-Van Meppelen Scheppink (CU), Van der Werf (CDA), Van Vliet (PVV), Samsom (PvdA), Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over een waterkrachtcentrale bij Hagestein (ingezonden 26 september 2011). ...

Artikelen in het FD over belastingontwijking
Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Financiën over artikelen in het FD over belastingontwijking (ingezonden 28 september 2011). ...

Het massa-ontslag bij BAE systems als gevolg van de vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling en productie van de JSF
Vragen van het leden Eijsink (PvdA), Hachchi (D66), El Fassed (GL) en Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Defensie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het massa-ontslag bij BAE systems als gevolg van de vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de ontwikkeling en productie van de JSF (ingezonden 29 september 2011). ...

De Nederlandse inzet tijdens de Review Conferentie van de "Convention on Certain Conventional Weapons" (CCW)
Vragen van de leden Timmermans en Eijsink (beiden PvdA), Jasper van Dijk (SP), Hachchi (D66) en El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse inzet tijdens de Review Conferentie van de «Convention on Certain Conventional Weapons» (CCW), (ingezonden 3 oktober 2011). ...

De rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen kinderopvang
Vragen van de leden Koşer Kaya (D66), Van Gent (GroenLinks) en Hamer (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen kinderopvang (ingezonden 4 oktober 2011). ...

Schaliegas
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over schaliegas (ingezonden 7 oktober 2011). ...

De dood van een Turkse arrestant
Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers
Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan daadkracht bij de bestrijding van pooierboys en aan opvangadressen voor de betrokken slachtoffers (ingezonden 7 oktober 2011). ...

Het bericht ‘Shell oil paid Nigerian military to put down protests, court documents show’
Vragen van de leden Van Tongeren, El Fassed en Peters (allen GroenLinks) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over het bericht «Shell oil paid Nigerian military to put down protests, court documents show» (ingezonden 10 oktober 2011). ...

Het bericht dat Feda Amiri na 18 jaar in Nederland alsnog is uitgezet naar Afghanistan
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Feda Amiri na 18 jaar in Nederland alsnog is uitgezet naar Afghanistan (ingezonden 7 januari 2015). ...

De onrust onder budgethouders over uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb)
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de onrust onder budgethouders over uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) (ingezonden 14 januari 2015). ...

Het risico op aardbevingen door afvalwaterinjectie
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het risico op aardbevingen door afvalwaterinjectie (ingezonden 22 januari 2015). ...