Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

3296 resultaten

Het besluit van de minister om de snelheidsverhogingen op de A10 en A13 terug te draaien
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het besluit van de minister om de snelheidsverhogingen op de A10 en A13 terug te draaien (ingezonden 26 februari 2014). ...

Het bericht dat president Museveni de omstreden anti-homowet heeft ondertekend
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Jasper vanDijk (SP), De Caluwé (VVD), Van Ojik (GroenLinks), Omtzigt (CDA) en Servaes (PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat president Museveni de omstreden anti-homowet heeft ondertekend (ingezonden 26 februari 2014). ...

Het feit dat de Raad van State de aanvullende voorschriften voor de revisievergunning van het rangeeremplacement Kijfhoek heeft vernietigd
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het feit dat de Raad van State de aanvullende voorschriften voor de revisievergunning van het rangeeremplacement Kijfhoek heeft vernietigd (ingezonden 26 februari 2014). ...

De invoering van de maximumsnelheid van 100 km/u op de A1/A35 nabij Borne en Hengelo
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de invoering van de maximumsnelheid van 100 km/u op de A1/A35 nabij Borne en Hengelo (ingezonden 26 februari 2014). ...

Het bericht ‘Ook zoon Janoekovitsj sluisde vermogen weg via Nederlandse belastingroute
Vragen van de leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën over het artikel «Ook zoon Janoekovitsj sluisde vermogen weg via Nederlandse belastingroute» (ingezonden 27 februari 2014). ...

Het opzeggen van het belastingverdrag met Nederland door Malawi
Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over het opzeggen van het belastingverdrag met Nederland door Malawi (ingezonden 27 februari 2014). ...

Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt
Vragen van de leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt (ingezonden 7 maart 2014). ...

Boringen naar onconventioneel gas in Oekraïne
Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over boringen naar onconventioneel gas in Oekraïne (ingezonden 7 maart 2014). ...

Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt
Vragen van de leden Van Ojik, Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt (ingezonden 12 maart 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van de leden Van Ojik, Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Buitenlandse Zaken over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade hierin speelt (ingezonden 12 maart 2014) Vraag 1 In de beantwoording van eerdere vragen1 geeft u aan dat het seminar dat in november 2013 heeft plaatsgevonden op de Nederlandse ambassade in Kiev een publieke bijeenkomst was die openlijk in de media is geadverteerd en waarvoor elk geïnteresseerd bedrijf zich kon aanmelden; sluit u uit dat de Nederlandse ambassade zelf gericht bedrijven- of individuele personen benaderd heeft en op de hoogte heeft gesteld van de bijeenkomst? ...

Het bericht dat luchthaven Twente mag groeien tot een burgerluchthaven met 22.000 vliegtuigbewegingen per jaar
Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks), Van Veldhoven (D66) en Smaling (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat luchthaven Twente mag groeien tot een burgerluchthaven met 22.000 vliegtuigbewegingen per jaar (ingezonden 13 maart 2014). ...

Het bericht dat de Commissie voor de milieueffectrapportage niet betrokken wordt bij de opstelling van een milieueffectrapport voor de Blankenburgtunnel
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.) niet betrokken wordt bij de opstelling van een milieueffectrapport voor de Blankenburgtunnel (ingezonden 13 maart 2014). ...

Het bericht dat het nieuwe handelsverdrag met de VS het Nederlandse schaliegasverbod bedreigt
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie), Van Tongeren (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat het nieuwe handelsverdrag met de VS het Nederlandse schaliegasverbod bedreigt (ingezonden 17 maart 2014). ...

Schade die kinderen oplopen tijdens het verblijf in asielzoekerscentra
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP), Schouw (D66) en Voortman (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over schade die kinderen oplopen tijdens het verblijf in asielzoekerscentra (ingezonden 18 maart 2014). ...

Het bericht dat er in de regio Hoogeveen onrust is ontstaan over het afschalen van de Intensive Care (IC) in het Bethesda Ziekenhuis
Vragen van de leden Van Gerven (SP) en Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er in de regio Hoogeveen onrust is ontstaan over het afschalen van de Intensive Care (IC) in het Bethesda Ziekenhuis (ingezonden 18 maart 2014). ...

Het verstrekken van jodiumpillen in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp
Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks), PaulusJansen (SP), AgnesMulder (CDA) en Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verstrekken van jodiumpillen in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp (ingezonden 18 maart 2014). ...

Afspraken over bezoeken van buitenlandse delegaties
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over afspraken over bezoeken van buitenlandse delegaties (ingezonden 26 maart 2014). ...

De kwaliteitsnorm tolkgebruik bij keus voor professionele tolk
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kwaliteitsnorm tolkgebruik bij keus voor professionele tolk (ingezonden 27 maart 2014). ...

Het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister President, de Ministers van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Wonen en Rijksdiensten over het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen (ingezonden 1 april 2014). ...

Het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
Vragen van de leden Servaes (PvdA) en Klaver (GroenLinks) aan de Minister en de staatssecretaris van Financiën over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens (ingezonden 2 april 2014). ...

Bilaterale handelsverdragen
Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over bilaterale handelsverdragen (ingezonden 3 april 2014). ...