Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

3852 resultaten

Kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over kartelafspraken van de grote Duitse autobouwers over prijzen en ook om niet of slechts minimaal aan de milieunormen te voldoen (ingezonden 27 juli 2017). ...

Overlast vliegverkeer in Zuid-Limburg
Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over overlast vliegverkeer in Zuid-Limburg (ingezonden 28 juli 2017). ...

De inbeslagname door Israël van een door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib
Vragen van de leden Van Ojik en Diks (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de inbeslagname door Israël van een door Nederland gesubsidieerd zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh Dhib (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over de populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije
Vragen van de leden Karabulut (SP), Ten Broeke (VVD), Knops (CDA), Van Ojik (GroenLinks), Sjoerdsma (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het gescheiden uitzetten van ouders en kinderen
Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het gescheiden uitzetten van ouders en kinderen (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht ‘weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden’
Vragen van de leden Kröger en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «weer paraffine gevonden op Noord- en Zuid-Hollandse stranden» (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Het bericht 'Greenpeace spant kort geding aan om biomassameestook RWE te stoppen'
Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Greenpeace spant kort geding aan om biomassameestook RWE te stoppen» (ingezonden 18 augustus 2017). ...

De berichten “Vijf jaar na de aardbeving die Groningen wakker schudde” en “Alders in actie tegen afketsen 'Groningen-verzekering'”
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over de berichten «Vijf jaar na de aardbeving die Groningen wakker schudde» en «Alders in actie tegen afketsen «Groningen-verzekering»» (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Het bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid'
Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid» (ingezonden 23 augustus 2017). ...

De stagnatie in de uitwisseling van belastinggegevens tussen OESO-lidstaten
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister en de Staatssecretaris van Financiën over de stagnatie in de uitwisseling van belastinggegevens tussen OESO-lidstaten (ingezonden 23 augustus 2017). ...

Het rapport 'Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?'
Vragen van de leden Kröger en Van der Lee (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het rapport «Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?» ...

Het bericht ‘Fraudejagers ministerie neuzen honderden keren in ov-chipkaarten studenten’
Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Fraudejagers ministerie neuzen honderden keren in ov-chipkaarten studenten» (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van den Hul (PvdA) en Diks (GroenLinks) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren (ingezonden 25 augustus 2017). ...

Het bericht “Nieuw faillissement voor voormalig Aldel"
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht «Nieuw faillissement voor voormalig Aldel» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding’
Vragen van de leden Ellemeet en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Een groeiend aantal basisartsen moet wachten op een vervolgopleiding» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft
Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek dat een meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft (ingezonden 30 augustus 2017). ...

De afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de afname van het aantal vrouwen in bestuurlijke topfuncties (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht ‘Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg’
Vragen van de leden Voortman en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg» (ingezonden 7 september 2017). ...

Het bericht dat het bedrijf Fox-IT de zeggenschap van de staat afhoudt
Vragen van de leden Diks en Özütok (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het bedrijf Fox-IT de zeggenschap van de staat afhoudt (ingezonden 7 september 2017). ...