Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie van het lid Baudet over een integraal voorstel om de bureaucratie in de zorg terug te dringen (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Motie; Motie van het lid Baudet over een integraal voorstel om de bureaucratie in de zorg terug te dringen Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 26 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zorgkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen en vooral als gevolg van de toegenomen bureaucratie in de zorg omhoog zijn gegaan; overwegende dat een verlaging van het eigen risico een breed gedragen wens is in deze Kamer, en dat deze kan worden bekostigd door het aanpakken van de bureaucratie in de zorg; overwegende dat het voorliggende wetsvoorstel onderdeel is van een spoedprocedure en dat geen grondige herziening van de wet kon worden bewerkstelligd; roept de regering op, vóór 1 januari 2018 met een integraal voorstel te komen om de bureaucratie in de zorg terug te dringen met een concreet stelsel van doelstellingen en sancties voor zorgverzekeraars en bestuurders van zorgverzekeraars indien zij er niet in slagen om deze doelstellingen te halen, zodat het eigen risico terug kan worden gebracht tot een maximum van € 200 per jaar, terwijl de premies niet verder zullen stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering
Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. ...

Het bericht ‘Extreem-linkse activisten blijven meestal onbestraft’
Vragen van de leden Hiddema en Baudet (beiden FvD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht «extreemlinkse activisten blijven meestal onbestraft» (ingezonden 25 mei 2018). ...

Nepnieuws
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nepnieuws (ingezonden 25 januari 2018). ...

WIFI Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Defensie over WIFI Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen (ingezonden 6 februari 2018). ...

De uitspraken van Duitse Minister Altmaier inzake de Energiewende
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over de uitspraken van Duitse Minister Altmaier inzake de Energiewende (ingezonden 23 augustus 2018). ...

Het aandeel van de asieladvocatuur binnen de gefinancierde rechtshulp
Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming over het aandeel van de asieladvocatuur binnen de gefinancierde rechtshulp (ingezonden 12 september 2018). ...

De asielindustrie
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de asielindustrie (ingezonden 12 september 2018). ...

Op welke punten de minister-president overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister-President over op welke punten de Minister-President overtuigd is in het debat over de Algemene Beschouwingen van dit jaar (ingezonden 24 september 2018). ...

De legionelle uitbraak op de kazerne te Schaarsbergen
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Staatssecretaris van Defensie over de legionella uitbraak op de kazerne te Schaarsbergen (ingezonden 25 september 2018). ...

Mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van het schilderij uit de rechtbank Almelo
Vragen van het lid Hiddema (FvD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over mogelijke betutteling in de rechtspraak na de verwijdering van het schilderij uit de rechtbank Almelo (ingezonden 26 september 2018). ...

De inkoop van materieel
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Staatssecretaris van Defensie over de inkoop van materieel (ingezonden 26 september 2018). ...

In AZC’s gescheiden Christenen en Moslims
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over in AZC’s gescheiden Christenen en Moslims (ingezonden 27 september 2018). ...

Kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie (ingezonden 28 september 2018). ...

Voedingskosten van militairen
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Staatssecretaris van Defensie over voedingskosten van militairen (ingezonden 3 oktober 2018). ...

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77 (ingezonden 19 oktober 2018). ...

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration («Marrakesh Immigratiepact») (ingezonden 25 oktober 2018). ...