Zoeken


Partij
DENK 99
GL 33
PvdA 32
PVV 29
SP 28
Meer...
PvdD 27
CDA 14
50PLUS 13
FvD 11
SGP 6
CU 5
D66 4
VVD 3
Vraag gesteld aan
Minister van Buitenlandse Zaken 12
Minister van Justitie en Veiligheid 7
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3
Minister van Veiligheid en Justitie 2
Minister voor Medische Zorg 2
Datum
Van:
Tot:

Partij
DENK 99
GL 33
PvdA 32
PVV 29
SP 28
Meer...
PvdD 27
CDA 14
50PLUS 13
FvD 11
SGP 6
CU 5
D66 4
VVD 3
Vraag gesteld aan
Minister van Buitenlandse Zaken 12
Minister van Justitie en Veiligheid 7
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3
Minister van Veiligheid en Justitie 2
Minister voor Medische Zorg 2
Datum
Van:
Tot:

99 resultaten

Motie van het lid Azarkan over het instellen van een Bureau Begroting (Dossier 34960)
Voorjaarsnota 2018; Motie; Motie van het lid Azarkan over het instellen van een Bureau Begroting Kamerstuk begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 4 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer slechts 1% van de begrotingen van het Rijk weet te herbestemmen; overwegende dat de Kamer een grote informatieachterstand heeft als het gaat om het samenstellen van begrotingen, en het budgetrecht vooral het karakter heeft van een goedkeuring achteraf; overwegende dat het budgetrecht meer gestalte zou kunnen krijgen als de Kamer meer proactief zou kunnen meedenken over de samenstelling van de begroting, zoals dat ook in andere landen gebeurt; verzoekt het presidium, te bezien hoe de financiële functie van de Kamer met betrekking tot begrotingen kan worden versterkt, bijvoorbeeld door naast een Bureau Wetgeving een Bureau Begroting in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 11 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 11 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 15 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 15 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 8 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 8 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (Dossier 34792)
Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018; Amendement; Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Kamerstuk verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Azarkan c.s. over evaluatie van de Innovatiebox (Dossier 34785)
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Motie; Motie van het lid Azarkan c.s. over evaluatie van de Innovatiebox Kamerstuk belasting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. ...

Amendement van het lid Öztürk over 1 miljoen euro voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (Dossier 34730)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Öztürk over 1 miljoen euro voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Kamerstuk begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK Ontvangen 5 juli 2017 De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Azarkan over beveiliging van gebedshuizen (Dossier 34730)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Azarkan over beveiliging van gebedshuizen Kamerstuk begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID AZARKAN Ontvangen 5 juli 2017 De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Azarkan over loonsverhoging in Nederland bewerkstelligen (Dossier 34730)
Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van het lid Azarkan over loonsverhoging in Nederland bewerkstelligen Kamerstuk begroting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 5 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds onlangs hebben gewezen op het belang van loonsverhoging in Nederland; constaterende dat de Minister van Financiën zich na de afgelopen ministerraad heeft geschaard achter deze oproep; verzoekt de regering, deze woorden zo veel mogelijk om te zetten in daden en de Kamer te melden hoe zij dit gaat doen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan over koopkrachtgroei voor werkenden en uitkeringsgerechtigden (Dossier 34730)
Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van het lid Azarkan over koopkrachtgroei voor werkenden en uitkeringsgerechtigden Kamerstuk begroting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 5 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat na het zuur, kwetsbaren in onze samenleving nu ook dienen mee te delen in het zoet; overwegende dat er sprake is van een begrotingsoverschot; verzoekt de regering om, zich ervoor in te zetten dat bij het opstellen van het koopkrachtbeleid in aanloop naar Prinsjesdag concrete voorstellen worden gedaan om het geraamde verlies aan koopkracht onder uitkeringsgerechtigden in 2018 om te zetten in koopkrachtgroei én te bewerkstelligen dat de geraamde stilstand in koopkrachtontwikkeling voor werkenden met een laag inkomen in 2018 wordt omgezet in koopkrachtgroei, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan over een analyse van de koopkrachtramingen in de Voorjaarsnota (Dossier 34730)
Voorjaarsnota 2017; Motie; Motie van het lid Azarkan over een analyse van de koopkrachtramingen in de Voorjaarsnota Kamerstuk begroting bestuur financiën organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 5 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in de Voorjaarsnotastukken wel een analyse geeft van macro-economische effecten, maar geen analyse biedt van de koopkrachtramingen; verzoekt de regering om, voortaan in de Voorjaarsnotastukken een analyse te geven van de koopkrachtramingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de grond liggend het ziekenhuis in werd geslagen en geschopt
Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de grond liggend het ziekenhuis in werd geslagen en geschopt (ingezonden 6 maart 2018). ...

Het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren
Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren (ingezonden 4 juni 2018). ...

Het bericht dat er een zwarte lijst komt voor frauduleuze aanbieders van bedevaarten naar Mekka
Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat er een zwarte lijst komt voor frauduleuze aanbieders van bedevaarten naar Mekka (ingezonden 6 juni 2018). ...