Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

323 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-V)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-XVI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-IV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-XIV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

Voorstel van wet (Dossier 36484)
Voorstel van wet Voorstel van wet economie overige economische sectoren Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36484)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie overige economische sectoren Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36484)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie overige economische sectoren Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 november 2023 en het nader rapport d.d. 12 december 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36484)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie overige economische sectoren Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-XIII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-A)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36410-X)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Financiën, mede namens de Minister van Defensie. ...

Voorstel van wet (Dossier 36418)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 36418)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 september 2023 en het nader rapport d.d. 18 september 2023, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 36418)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024). ...

Memorie van toelichting (Dossier 36418)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Uitkomsten intern onderzoek naar aanleiding van misstanden Oxfam GB en tijdspad vervolgstappen (#:-)
Uitkomsten intern onderzoek naar aanleiding van misstanden Oxfam GB en tijdspad vervolgstappen Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2018 In het Algemeen Overleg Noodhulp van 6 maart jl. heb ik toegezegd om uw Kamer per brief te informeren over het interne onderzoek naar de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd is over en gereageerd heeft op de misstanden in 2011 bij Oxfam Great Britain (Oxfam GB) in de nasleep van de aardbeving in Haïti. ...

Decemberbrief 2017 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet (#:-)
Decemberbrief 2017 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 Graag bied ik u hierbij aan de jaarlijkse Decemberbrief voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving verplichtingen uitgaven ontvangsten   TOTAAL 1.981.516 2.700.199 78.811             Beleidsartikelen 1.981.516 2.700.199 78.811           1 Duurzame handel en investeringen 354.944 508.830 4.119 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water 475.744 666.496   3 Sociale vooruitgang 424.577 724.927   4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling 615.301 586.979   5 Versterkte kaders voor ontwikkeling 110.950 212.967 74.692 TOELICHTING Algemeen De maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking zijn deels in de eerste nota van wijziging naar aanleiding van het regeerakkoord [34 775 XVII Nr. 6] verwerkt. ...

Voortgang intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving Oxfam Great Britain (#:-)
Voortgang intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving Oxfam Great Britain Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 maart 2018 Tijdens het AO Noodhulp van 6 maart jongstleden heb ik uw Kamer toegezegd binnen tien dagen een brief te sturen over het interne onderzoek dat ik heb laten uitvoeren naar de wijze waarop mijn ministerie geïnformeerd is over en gereageerd heeft op de misstanden bij Oxfam Great Britain in de nasleep van de aardbeving in Haïti. ...

Proces beleid en budget Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komende maanden (#:-)
Proces beleid en budget Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komende maanden Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2017 Het Regeerakkoord kondigt nieuwe accenten aan voor het beleid op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...