Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

418 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden (Dossier 33862)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Verhoeven waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden (Dossier 33862)
Amendement van het lid Verhoeven waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 23 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XVA De artikelen 12 van de Wet op het primair onderwijs, 15 van de Wet primair onderwijs BES, 21 van de Wet op de expertisecentra, 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs en 50 van de Wet voortgezet onderwijs BES zoals deze luidden op de dag voor de dag van inwerkingtreding van deze wet, blijven van kracht ten aanzien van vigerende schoolplannen. ...

Amendement van het lid Karabulut c.s. over de huurderscommissaris. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut c.s. over de huurderscommissaris. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van nr. 28 over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties. ...

Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Monasch c.s. over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 53 over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 53 over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Linde c.s. over de openbaarmaking van financiële gegevens (Dossier 33966)
Motie van het lid Van der Linde c.s. over de openbaarmaking van financiële gegevens Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDE C.S. ...

Motie van het lid Verhoeven over de management letters van accountants (Dossier 33966)
Motie van het lid Verhoeven over de management letters van accountants Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de financieel toezichthouder voor woningcorporaties alle benodigde informatie heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren; overwegende dat de management letters van accountants de financiële toezichthouder niet alleen faciliteren om de toezichthoudende rol op individuele corporaties uit te voeren, maar ook een hulpmiddel kunnen zijn om potentiële sectorbrede risico's te signaleren; verzoekt de regering om, ervoor te zorgen dat woningcorporaties de management letters van accountants ook standaard naar de financiële toezichthouder verzenden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nr. 47, over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nr. 47, over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 62 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Linde c.s. ter vervanging van nr. 36 over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Linde c.s. ter vervanging van nr. 36 over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij. ...

Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het bieden van een opening om de rol van borgstellers bij het WSW te versterken. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Van der Linde c.s. over het bieden van een opening om de rol van borgstellers bij het WSW te versterken. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. waarmee een RvC-lid bij een TI, buiten die TI om, niet in een RvC mag zitten met collega's uit de TI RvC. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Monasch c.s. waarmee een RvC-lid bij een TI, buiten die TI om, niet in een RvC mag zitten met collega's uit de TI RvC. ...

Amendement van het lid Karabulut c.s. over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut c.s. over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over het geven van een voorwaardige rol aan huurdersorganisaties (Dossier 33966)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het geven van een voorwaardige rol aan huurdersorganisaties Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Motie van de leden Krol en Verhoeven over toevoegen van NPO Politiek als must-carryzender (Dossier 34300-VII)
Motie van de leden Krol en Verhoeven over toevoegen van NPO Politiek als must-carryzender Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN VERHOEVEN Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in een democratie van groot belang is dat iedereen toegang heeft tot parlementaire informatie, waaronder de in de Tweede Kamer gevoerde debatten; constaterende dat de zender NPO Politiek behalve via internet alleen te zien is door mensen met een betaald digitaal abonnement; van mening dat het streamen van debatten via internet alleen niet genoeg is; verzoekt de regering, de zender NPO Politiek als extra must-carryzender toe te voegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...