Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

278 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-IV) (Dossier 35925-IV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-IV) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 oktober 2021 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Motie van de leden Paternotte en Van der Woude over het inventariseren en wegnemen van belemmeringen en bezwaren waar Europese opleidingen mee te maken hebben (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van der Woude over het inventariseren en wegnemen van belemmeringen en bezwaren waar Europese opleidingen mee te maken hebben Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DER WOUDE Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dertien Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn gekozen om in het Europese universiteiteninitiatief als koplopers mee te doen aan het ontwikkelen van Europese opleidingen; constaterende dat zulke grensoverschrijdende studies en samenwerkingen nu tegen allerlei knelpunten aanlopen, zoals accreditatie, governance, en financiering; van mening dat het wenselijk is dat Nederland niet alleen studenten ontvangt maar deze ook in dezelfde mate naar andere hogescholen en universiteiten kan laten gaan; verzoekt de regering in kaart te brengen met welke belemmeringen en bezwaren deze Europese opleidingen te maken hebben, en vervolgens na te gaan hoe de geïnventariseerde belemmeringen weggenomen kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER WOUDE C.S. ...

Motie van de leden Paternotte en Van Meenen over maatregelen tegen virusverspreiding in het fysieke onderwijs (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van Meenen over maatregelen tegen virusverspreiding in het fysieke onderwijs Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN MEENEN Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op ongeveer de helft van de scholen een of meerdere klassen thuiszit vanwege corona-uitbraken; van mening dat fysiek onderwijs essentieel is voor kinderen en het onderwijs op een veilige manier open moet blijven; overwegende dat het daarom wenselijk is de huidige snelle verspreiding van corona op scholen te remmen; overwegende dat Nederland eerder wel onderwijsspecifieke maatregelen had en België gisteren een serie maatregelen voor tegengaan van corona op scholen heeft genomen, waaronder inzet van mondneusmaskers en CO2-meters; verzoekt de regering met spoed te kijken welke maatregelen binnen de kaders van fysiek onderwijs kunnen helpen virusverspreiding tegen te gaan, en uiterlijk volgende week de Kamer hierover te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bikker c.s. over middelen voor de dekking om de tariefverhoging bij de NS tegen te gaan (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Bikker c.s. over middelen voor de dekking om de tariefverhoging bij de NS tegen te gaan Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Amendement van het lid Bikker c.s. ter vervanging van nr. 10 over middelen voor de dekking om de tariefverhoging bij de NS tegen te gaan (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Bikker c.s. ter vervanging van nr. 10 over middelen voor de dekking om de tariefverhoging bij de NS tegen te gaan Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen Amendement belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET PATERNOTTE C.S. ...

Motie van de leden Paternotte en Leijten over de haalbaarheid van een marktbrede vergelijking (#:-)
Motie van de leden Paternotte en Leijten over de haalbaarheid van een marktbrede vergelijking Motie financieel toezicht financiën verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN LEIJTEN Voorgesteld 31 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie tot doel heeft om consumenten te voorzien van duidelijke en transparante informatie; constaterende dat Nederland gebruikmaakt van de lidstaatoptie om nader voor te schrijven wanneer sprake kan zijn van een onafhankelijk advies; van mening dat er pas sprake kan zijn van een onafhankelijk advies wanneer er een marktbrede vergelijking is gemaakt; verzoekt de regering om, samen met de sector de haalbaarheid te onderzoeken van een marktbrede vergelijking als uitgangspunt voor onafhankelijk advies, en de conclusies hiervan voor de zomer met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. (t.v.v. 34775-XIII, nr. 91) over de SBIR-oproepen (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. (t.v.v. 34775-XIII, nr. 91) over de SBIR-oproepen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 126 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over belemmerende wetgeving voor 3D-geprinte producten (#:-)
Motie van het lid Paternotte c.s. over belemmerende wetgeving voor 3D-geprinte producten Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Veldman c.s. over het tegengaan van de daling van Wbso-percentages (#:-)
Motie van het lid Veldman c.s. over het tegengaan van de daling van Wbso-percentages Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over een sleuteltabel voor het lastenkader en binnen het WBSO (t.v.v. 34775-XIII-65) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over een sleuteltabel voor het lastenkader en binnen het WBSO (t.v.v. 34775-XIII-65) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 125 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over één openbaar digitaal register inbesteden (#:-)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over één openbaar digitaal register inbesteden Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...

Motie van het lid Veldman c.s. over een jaarlijkse top over digitalisering (#:-)
Motie van het lid Veldman c.s. over een jaarlijkse top over digitalisering Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over minimale tenderkosten (#:-)
Motie van het lid Bruins c.s. over minimale tenderkosten Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting (#:-)
Motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Veldman c.s. over de inzet van de middelen voor innovatie in 2018 (#:-)
Motie van het lid Veldman c.s. over de inzet van de middelen voor innovatie in 2018 Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over de SBIR-oproepen (#:-)
Motie van het lid Paternotte c.s. over de SBIR-oproepen Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over een SBIR-oproep op het gebied van serious gaming (#:-)
Motie van het lid Paternotte c.s. over een SBIR-oproep op het gebied van serious gaming Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...