Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

284 resultaten

Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren (Dossier 35925-XII)
Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2021 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2022 (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35928)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Voorstel van wet (Dossier 35928)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35928)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2019 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 35928)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanhef vervangen door: De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35928)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanduiding van de onderdelen 1 en 2 vervangen door de aanduidingen «A» en «B». ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35928)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35928)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap begroting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). ...

Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35928)
Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Tijdens het eerste gedeelte van het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2022 heeft de heer Omtzigt mij verzocht een nader advies te vragen voor het wetsvoorstel Wet Delegatiebepalingen schrijnende gevallen en de onderdelen uit het verzamelwetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 die zien op box 3. ...

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35927)
Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022 Brief regering belasting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2021 In deze brief treft u – mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Rechtsbescherming, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane – de schriftelijke antwoorden aan op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022 (Kamerstukken 35 927 t/m 35 933). ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 35927)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 30 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel XXII wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 35927)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel X wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35927)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 13 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel XXII wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35927)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35927)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2021 Inhoudsopgave blz. ...

Vijfde nota van wijziging (Dossier 35927)
Vijfde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 34 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel XXIIA, onderdeel A, onder 1, wordt in de voorgestelde wijziging van artikel 59, eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, het te vervangen bedrag «€ 0,033329» vervangen door «€ 0,03329». ...

Drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35927)
Drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022 Brief regering belasting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Economische Zaken en Klimaat, drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022. ...

Toezeggingen n.a.v. vragen over belastingontwijking door Blackstone tijdens het vragenuur van 28 september 2021 (Dossier 35927)
Toezeggingen n.a.v. vragen over belastingontwijking door Blackstone tijdens het vragenuur van 28 september 2021 Brief regering belasting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2021 Tijdens het vragenuur in uw Kamer van 28 september 2021 heb ik een vijftal toezeggingen aan uw Kamer gedaan (Handelingen 2021/22, nr. ...

Aanbieding nota van wijziging Belastingplan 2022 (Dossier 35927)
Aanbieding nota van wijziging Belastingplan 2022 Brief regering belasting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2021 Het kabinet heeft in de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2022 aangekondigd voor het eerste wetgevingsoverleg enkele maatregelen via nota’s van wijziging bij uw Kamer in te dienen.1 Daarbij is ernaar gestreefd om deze nota’s van wijziging zoveel mogelijk nog voor de inbreng voor het verslag aan uw Kamer te versturen, zodat zij daarin meegenomen kunnen worden. ...

Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2022 van 1 november 2021 (Dossier 35927)
Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2022 van 1 november 2021 Brief regering belasting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2021 In deze brief treft u – mede namens de Staatssecretaris van Toeslagen en Douane – de schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2022 van 1 november 2021. ...