Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

1247 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde begrotingsgefinancierde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Memorie van toelichting (Dossier 35928)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35928)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap begroting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 33862)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de algemene maatregel van Bestuur houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (uitvoering motie-Atsma 32 123 XIV, nr. 89) inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien. (Dossier 31923)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de algemene maatregel van Bestuur houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (uitvoering motie-Atsma 32 123 XIV, nr. 89) inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33328)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 33328)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Projectenboek 2013 (Dossier 33400-A)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Projectenboek 2013 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan het kabinet over het MIRT-projectenboek 2013 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) (kamerstuk 33 400 A, nr. 3). ...

Lijst van vragen en antwoorden over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd ( (Dossier 33400-VII)
Lijst van vragen en antwoorden over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd ( Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 63 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 april 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 19 februari 2013 over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 59). ...

Memorie van toelichting (Dossier 32203)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 32203)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33258)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33258)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33258)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 5 ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 9 november 2012 en de reactie van indiener d.d. 17 december 2012, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35851)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35851)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35851)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 17 maart 2021 en het nader rapport d.d. 28 mei 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...