Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

58 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Bontenbal c.s. over een structureel overleg tussen het Rijk en het platform Groeiagenda Zuid-Holland (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Bontenbal c.s. over een structureel overleg tussen het Rijk en het platform Groeiagenda Zuid-Holland Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID BONTENBAL C.S. ...

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoek om het mkb te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste verduurzamingsmaatregelen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoek om het mkb te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste verduurzamingsmaatregelen Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Van der Laan c.s. over de aanbeveling van GREVIO over de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Laan c.s. over de aanbeveling van GREVIO over de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S. ...

Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER WOUDE C.S. ...

Motie van het lid Van der Laan c.s. over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen in de topsport (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Laan c.s. over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen in de topsport Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 13 BRIEF VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF, JASPER VAN DIJK, THIJSSEN, VAN DER LEE, HAMMELBURG EN BOUTKAN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2023 Hierbij delen wij u mede dat bij verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel het lid Boutkan in de plaats treedt van het lid Koekkoek. ...

Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel (Dossier 35761)
Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel Brief lid / fractie economie natuur en milieu ondernemen organisatie en beleid Nr. 14 BRIEF VAN DE INITIATIEFNEMERS Ontvangen 20 maart 2023 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 20 maart 2023 Heden ontvingen wij de advisering van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel. ...

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) (Dossier 36410-X)
Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 42 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. ...