Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

135 resultaten

Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden (Dossier 34002)
Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 33400-VI)
Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN SCHOUW Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het in stand houden van de toegang tot de rechter en een kwalitatief goed stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een publieke taak is; overwegende dat onvoldoende duidelijk is in hoeverre de toegang tot de rechtsbijstand en tot de rechter wordt beperkt door de komende bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effecten van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand wat betreft de toegankelijkheid tot rechtshulp en het recht en de Kamer daarover voor 1 maart 2013 te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over jaarlijks rapporteren over de gemaakte fouten Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32203)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32203)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag cultuur en recreatie recht religie strafrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 april 2012 Inleiding Precies 80 jaar geleden, in 1932, werd het wetsvoorstel inzake strafbaarstelling van smalende godslastering ingediend en behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. ...

Voorstel van wet (Dossier 32203)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 32203)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Geleidende brief (Dossier 32203)
Geleidende brief Geleidende brief cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht strafrecht 32 203Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslasteringnr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 6 november 2009Hierbij doen wij u een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering.Van der HamDe WitTeeven ...

Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet (Dossier 35927)
Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet Motie belasting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Dijk en Paulusma over onderzoek mogelijk maken naar nieuwe vormen van xenotransplantatie Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN PAULUSMA Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat xenotransplantatie een veelbelovende techniek is om het tekort aan donororganen terug te dringen; overwegende dat deze techniek nog in de kinderschoenen staat en nog veel onderzoek nodig is om de mogelijkheden hiervan goed in kaart te brengen; verzoekt de regering om onderzoek naar nieuwe vormen van xenotransplantatie mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Boucke c.s. ter vervanging van. nr. 13 over dekking voor middelen voor zonnepanelen op scholen (Dossier 36410-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Boucke c.s. ter vervanging van. nr. 13 over dekking voor middelen voor zonnepanelen op scholen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID BOUCKE C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID ERGIN C.S. ...