Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

227 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (Dossier 31700-XIV)
Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 85MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kolonie Veenhuizen een historische bebouwing heeft in een uniek landschap en daarbij een combinatie is van landschappelijk en architectonisch waardevol erfgoed;vraagt de regering te onderzoeken of Veenhuizen als sociaal cultuur-historisch erfgoed aangemeld kan worden voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,en gaat over tot de orde van de dag.WaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffPechtoldVan GentVan der VliesWolbertVan VelzenGrausMastwijkSmilde ...

Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg (Dossier 31700-XVII)
Motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 24MOTIE VAN HET LID DIBI C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de wachtlijsten in de jeugdzorg eind 2009 moeten zijn weggewerkt;verzoekt de regering in samenspraak met de provincies en de drie stadsregio’s ieder zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid te nemen voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg,en gaat over tot de orde van de dag.DibiSterkAgemaDezentjé Hamming-BlueminkVan der VliesVoordewindKoşer KayaLangkampBouchibti ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over disciplinaire maatregelen om het vertrouwen in het Openbaar Ministerie te herstellen (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over disciplinaire maatregelen om het vertrouwen in het Openbaar Ministerie te herstellen Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...

Motie van het lid Van Strien c.s. over de financieringsinstrumenten bij de komende evaluaties in samenhang bezien (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Van Strien c.s. over de financieringsinstrumenten bij de komende evaluaties in samenhang bezien Motie Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S. ...

Motie Knops c.s. over reductie van ten minste 30% bij de staven en de bureaucratie (Dossier 32500-X)
Motie Knops c.s. over reductie van ten minste 30% bij de staven en de bureaucratie Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S. ...

Amendement van het lid Ten Broeke c.s. ter vervanging van nr. 47 over het verminderen van de bezuinigingen op innovatie (Dossier 32500-X)
Amendement van het lid Ten Broeke c.s. ter vervanging van nr. 47 over het verminderen van de bezuinigingen op innovatie Amendement begroting financiën Nr. 74 AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKE C.S. ...

Motie Knops c.s. over behoud van noodzakelijke kennis en ervaring bij overheid en bedrijfsleven (Dossier 32500-X)
Motie Knops c.s. over behoud van noodzakelijke kennis en ervaring bij overheid en bedrijfsleven Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S. ...

Motie Knops c.s. over het wegwerken van achterstanden in het onderhoud (Dossier 32500-X)
Motie Knops c.s. over het wegwerken van achterstanden in het onderhoud Motie ...