Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over beter omgaan met WOB-verzoeken (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over beter omgaan met WOB-verzoeken Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over optimaliseren van de samenwerking tussen Europese inlichtingendiensten (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over optimaliseren van de samenwerking tussen Europese inlichtingendiensten Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over minder wijzigingsmomenten van de uitkering uit het Gemeentefonds (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over minder wijzigingsmomenten van de uitkering uit het Gemeentefonds Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...

Motie van het lid Klein c.s. over een constitutionele toets in de memorie van toelichting op wetsvoorstellen (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Klein c.s. over een constitutionele toets in de memorie van toelichting op wetsvoorstellen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID KLEIN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Voordewind c.s. (t.v.v. 34000-V, nr.59) over de toenadering tot Armenië door Turkije (Dossier 34000-V)
Gewijzigde motie van het lid Voordewind c.s. (t.v.v. 34000-V, nr.59) over de toenadering tot Armenië door Turkije Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is (Dossier 34036)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is Motie belasting financiën inkomensbeleid Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34105)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 12 juni 2015 Inhoudsopgave         I ALGEMEEN DEEL 1       1. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) (Dossier 34105)
Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman inzake een reactie op het gewijzigd amendement van het lid Veldman (Kamerstuk 34 105, nr. 12) en de gewijzigde amendementen van de leden Bisschop en Veldman (Kamerstuk 34 105, nrs. 16 en 17) Brief lid / fractie bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders (Dossier 34105)
Brief van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman met een nadere toelichting op de onafhankelijkheid van het Huis voor klokkenluiders en de benoeming van de voorzitter en de leden van het Huis voor klokkenluiders Brief lid / fractie bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 34105)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 20 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 juli 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 658c «als gevolg» vervangen door: als gevolg van. ...

Geleidende brief (Dossier 34105)
Geleidende brief Geleidende brief bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 11 december 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 34105)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 januari 2015, No. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34105)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 34105)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 19 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 juli 2015 In het voorstel van wet (stuk nr. ...

Voorstel van wet (Dossier 34105)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34105)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen deel Op 20 mei 2014 heeft de Eerste Kamer op een kritische, maar constructieve wijze het wetsvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders besproken. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 34105)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I ALGEMEEN DEEL Op 20 mei 2014 heeft de Eerste Kamer op een kritische, maar constructieve wijze het wetsvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders besproken. ...

Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 16 over mediation in het strafrecht (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 16 over mediation in het strafrecht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. ...

Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 36 over mediation in het strafrecht (Dossier 34550-VI)
Amendement van het lid Recourt c.s. ter vervanging van nr. 36 over mediation in het strafrecht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT C.S. ...