Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten (Dossier 36067)
Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten Motie ...

Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen (Dossier 35608)
Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen Motie bestuur waterschappen Nr. 18 MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...

Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen (Dossier 35648)
Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Amendement van het lid Rajkowski c.s. over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen (Dossier 35648)
Amendement van het lid Rajkowski c.s. over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Hammelburg c.s. over onderzoek naar de financiering van SRGR-projecten in ontwikkelingslanden bij wijziging van het buitenlandbeleid van de VS (Dossier 36200-XVII)
Motie van het lid Hammelburg c.s. over onderzoek naar de financiering van SRGR-projecten in ontwikkelingslanden bij wijziging van het buitenlandbeleid van de VS Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HAMMELBURG C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over in de Europese vergadering over het ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden van stemming (t.v.v. 36200-XVII-44) (Dossier 36200-XVII)
Nader gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over in de Europese vergadering over het ECT tegen goedkeuring van het nieuwe verdrag stemmen of zich onthouden van stemming (t.v.v. 36200-XVII-44) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 45 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (t.v.v. 36252-23) (Dossier 36252)
Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (t.v.v. 36252-23) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 35 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven (Dossier 36100-XVI)
Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Van der Werf c.s. over het oprichten van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan (Dossier 36360-VI)
Motie van het lid Van der Werf c.s. over het oprichten van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan faciliteren en stimuleren (t.v.v. 36360-VI-19) (Dossier 36360-VI)
Gewijzigde motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van beroepsgroepen die onder druk staan faciliteren en stimuleren (t.v.v. 36360-VI-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF C.S. ...