Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Simons en Koekkoek over humanitaire hulp in 2022 blijven financieren en de basislevensbehoeften voor iedereen op de eilanden garanderen (Dossier 35925-IV)
Motie van de leden Simons en Koekkoek over humanitaire hulp in 2022 blijven financieren en de basislevensbehoeften voor iedereen op de eilanden garanderen Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN KOEKKOEK Voorgesteld 14 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de grootschalige armoede op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten een kwart van de bevolking voedselhulp nodig heeft gehad tijdens de coronacrisis; constaterende dat deze voedselhulp tot 1 oktober 2021 door Nederland werd bekostigd, maar het sinds 1 oktober aan de onafhankelijke landen zelf is om de broodnodige voedselhulp te continueren; overwegende dat de onafhankelijke landen de continuatie van voedselhulp hebben opgepakt, maar dat hun economieën bij lange na nog niet zijn hersteld van de coronacrisis, waardoor het nog maar de vraag is of zij in staat zijn om deze hulp zelfstandig voort te zetten in 2022; overwegende dat ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in hun primaire levensbehoeften nog niet structureel is belegd; verzoekt de regering om, gezien de noodsituatie van de mensen in armoede op de onafhankelijke landen, het bekostigen van de noodzakelijke humanitaire hulp (zoals voedselhulp, onderdak en medische zorg) in ieder geval in 2022 te blijven financieren, en de basisbehoeften voor iedereen op de eilanden (waaronder ook ongedocumenteerden) te garanderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid KoekKoek c.s. over stimuleren van het maatschappelijk middenveld om de mensenrechtenschendingen te bestrijden (t.v.v. 35925-IV-21) (Dossier 35925-IV)
Gewijzigde motie van het lid KoekKoek c.s. over stimuleren van het maatschappelijk middenveld om de mensenrechtenschendingen te bestrijden (t.v.v. 35925-IV-21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland (t.v.v. 35925-IV-12) (Dossier 35925-IV)
Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland (t.v.v. 35925-IV-12) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 26 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Wuite c.s. over de dienstverlening van Cultuur + Ondernemen openstellen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Wuite c.s. over de dienstverlening van Cultuur + Ondernemen openstellen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten Motie begroting financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Wuite c.s. over de gevolgen van het bestrijden van klimaatverandering onderwerp van gesprek maken tijdens het premiersoverleg (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Wuite c.s. over de gevolgen van het bestrijden van klimaatverandering onderwerp van gesprek maken tijdens het premiersoverleg Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van de leden Simons en Koekkoek over ruimte in de begroting voor onderzoek naar verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bewind (Dossier 35925-IV)
Motie van de leden Simons en Koekkoek over ruimte in de begroting voor onderzoek naar verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bewind Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN KOEKKOEK Voorgesteld 14 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nederlandse onderwijs een eenzijdig verhaal vertelt over het Nederlandse koloniale verleden; constaterende dat vrijheidsstrijders en verzetshelden, zoals Tula, daarmee onderbelicht en onbekend zijn in Nederland terwijl zij als voorbeeld van Zwart Nederlands antikoloniaal verzet thuishoren in de geschiedenisboeken; overwegende dat we daarmee niet alleen een archief aan verhalen over Zwart leiderschap, talent en verzet verliezen, maar ook de collectieve herinnering aan wat we als samenleving hebben doorstaan, waar we vandaan komen en hoe die geschiedenis ons heden kleurt; verzoekt de regering meer ruimte in de begroting vrij te maken voor het opgraven, uitbreiden en archiveren van verhalen over verzetsstrijders en verzetshelden tegen het Nederlandse koloniale bewind, en dergelijk onderzoek uit te besteden aan representatieve organisaties uit Caribisch Nederland en organisaties zoals The Black Archives, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koekkoek c.s. over ondersteuning bieden aan het maatschappelijk middenveld om de mensenrechtenschendingen te bestrijden (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Koekkoek c.s. over ondersteuning bieden aan het maatschappelijk middenveld om de mensenrechtenschendingen te bestrijden Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KOEKOEK C.S. ...

Motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK C.S. ...

Motie van het lid Simons c.s. over onderzoek naar verhalen over antikoloniale vrijheidssstrijders en verzetshelden (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Simons c.s. over onderzoek naar verhalen over antikoloniale vrijheidssstrijders en verzetshelden Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Van der Laan c.s. over de aanbeveling van GREVIO over de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Laan c.s. over de aanbeveling van GREVIO over de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S. ...

Motie van het lid Van der Laan c.s. over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen in de topsport (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Laan c.s. over gelijke vergoedingen voor mannen en vrouwen in de topsport Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over een sanctiepakket dat direct gericht is op Milorad Dodik en zijn machtskring Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Amendement van het lid Vestering c.s. ter vervanging van nr. 13 over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels (Dossier 35398)
Amendement van het lid Vestering c.s. ter vervanging van nr. 13 over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING C.S. ...

Amendement van het lid Vestering c.s. over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels (Dossier 35398)
Amendement van het lid Vestering c.s. over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels Amendement dieren landbouw Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING C.S. ...

Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen (Dossier 35608)
Motie van het lid Bromet c.s. over inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen Motie bestuur waterschappen Nr. 18 MOTIE VAN HET LID BROMET C.S. ...