Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Van Campen c.s. over de mogelijkheden voor continuering van experimenten met kringlooplandbouw in de experimenteerregio's (Dossier 35925-XIV)
Motie van het lid Van Campen c.s. over de mogelijkheden voor continuering van experimenten met kringlooplandbouw in de experimenteerregio's Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen (Dossier 36410-A)
Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID OLGER VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team (Dossier 36410-X)
Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team Amendement begroting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een zelfstandig MIRT-onderzoek naar de Nedersaksenlijn (Dossier 36200-A)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een zelfstandig MIRT-onderzoek naar de Nedersaksenlijn Motie ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een regeling voor subsidiëring van decentrale politieke partijen (Dossier 35657)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een regeling voor subsidiëring van decentrale politieke partijen Motie recht staatsrecht Nr. 79 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar de beweegredenen van vrouwen die een afbreking van zwangerschap overwegen (Dossier 35737)
Motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar de beweegredenen van vrouwen die een afbreking van zwangerschap overwegen Motie ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over een eerlijke verdeling voor het platteland in het politiebudgetverdeelsysteem (Dossier 36200-VI)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over een eerlijke verdeling voor het platteland in het politiebudgetverdeelsysteem Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ruimte bieden om hun mantelzorgregelingen te verruimen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Boswijk c.s. over zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Boswijk c.s. over zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK Voorgesteld 20 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het nog steeds niet duidelijk is hoe wisselwerking tussen het ANLb en andere regelingen in het GLB op het boerenerf gaan uitpakken; overwegende dat dit leidt tot onzekerheid bij boeren over hoe en of ze kunnen deelnemen aan het ANLb, wat mogelijk zorgt voor een daling van het aantal deelnemers en areaal; overwegende dat er juist meer ANLb-deelnemers en areaal nodig zijn, omdat het een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de nationale en internationale natuurdoelen die gesteld zijn; verzoekt de regering om, zolang er nog onvoldoende duidelijkheid is over wat de wisselwerking is tussen het ANLb en andere regelingen in het GLB, toch zekerheid te bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thijssen c.s. over de door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte stikstofrechten overnemen en deze inzetten voor de legalisatie van PAS-melders en voor natuurherstel (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Thijssen c.s. over de door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte stikstofrechten overnemen en deze inzetten voor de legalisatie van PAS-melders en voor natuurherstel Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID THIJSSEN C.S. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken hoe prijsstunten met agrarische basisproducten is tegen te gaan met een wettelijke grondslag (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken hoe prijsstunten met agrarische basisproducten is tegen te gaan met een wettelijke grondslag Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. ...