Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
D66 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
D66 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders (Dossier 34588)
Reactie op gezamenlijke verklaring van vijf toezichthouders Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2019 Op 14 november 2018 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een verklaring aan uw Kamer gezonden inzake de versterking van toezicht op de internationale gegevensuitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ...

Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen (Dossier 34588)
Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2018 Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging aan het lid van uw Kamer, mevrouw Buitenweg (GroenLinks), gedaan bij het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden van 3 oktober jl. ...

Raadplegen van informanten (Dossier 34588)
Raadplegen van informanten Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2018 Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging aan uw Kamer gedaan bij het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden van 15 maart jl. ...

Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Dossier 34588)
Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2020 Bij brief van 12 november 2019 is uw Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Kamerstuk 34 588, nr. 84). ...

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord (Dossier 34588)
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2017 In deze brief geef ik, mede namens de Minister van Defensie, invulling aan mijn toezegging aan uw Kamer1 om nader in te gaan op de uitgangspunten die zijn opgenomen in het regeerakkoord over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) (Kamerstuk 34 588). ...

Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) (Dossier 34588)
Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2018 Op 1 mei 2018 treedt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 in werking, nadat eerder al enkele artikelen die o.a. zien op de oprichting van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in werking zijn getreden. ...

Rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Dossier 34588)
Rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 januari 2021 De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is in het afgelopen jaar geëvalueerd door de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, onder voorzitterschap van mevrouw drs. ...

Kennisgeving vonnis inzake de Wiv 2017 (Dossier 34588)
Kennisgeving vonnis inzake de Wiv 2017 Brief regering openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2018 In mijn brief van 25 juni 2018 (Kamerstuk 34 588, K) aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heb ik toegezegd dat ik beide Kamers der Staten-Generaal zal informeren over de reactie van de regering op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in het kort geding dat tegen de Staat (gedaagde) was aangespannen door een coalitie van diverse belangenorganisaties (eisers). ...