Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden gedood; constaterende dat één Agrilaser een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij kan houden; constaterende dat de Agrilaser effectief, veilig en diervriendelijk is, en goedkoper dan vergassen; constaterende dat pilotexperimenten met de Agrilaser vooralsnog uitblijven; verzoekt de regering, het starten van pilotexperimenten met de Agrilaser onder provincies te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Thieme en Koser Kaya ter vervanging van nr. 94 dat beoogt het natuurbeheer in het Caribisch deel van Koninkrijk veilig te stellen (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Thieme en Koser Kaya ter vervanging van nr. 94 dat beoogt het natuurbeheer in het Caribisch deel van Koninkrijk veilig te stellen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 97 AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 941 Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Thieme over het toezicht van de NVWA op de import van voedsel Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten zich steeds meer zorgen maken over voedselveiligheid; verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de risicoselectie bij het toezicht van de NVWA op import van levensmiddelen uit derde landen werkt in de zin dat er geen voedsel met verboden stoffen of foutieve etikettering op de Europese markt komt, en de Kamer binnen een half jaar hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...